"Dr Jan Pająk portfolio"
(tj. 35 minutowy gratisowy film z YouTube)
(po angielsku For English version click on this flag, niemiecku Dla niemieckiej wersji kliknij na tę flagę i polsku Dla polskiej wersji kliknij na tę flagę)
Zaktualizowano:
25 lutego 2017 roku

Najnowsza aktualizacja: udoskonalenie punktu #B3

Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Po polsku tutaj:)

Dr Pająk portfolio

Dr Pająk portfolio w PDF

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Prawa moralne

Karma

Wolna wola

Biblia

Bóg

Dowód na istnienie Boga

Dowód na duszę

Przepowiednie

Nirwana

Nieśmiertelność

Energia słoneczna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](In English here:)

Dr Pająk portfolio

Dr Pająk portfolio in PDF

Totalizm

Parasitism

Moral laws

Karma

Free will

The Bible

God

Proof for the existence of God

Proof of soul

Prophecies

Nirvana

Immortality

Concept of Dipolar Gravity

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists (only under "Google Chrome")

Instruction of playlists

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Dr Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Leyes morales

Energía libre

Telekinesis

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Lois morales

Énergie libre

Telekinesis

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Leggi morali

Energia libera

Telekinesis

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostępne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

totalizm.com.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

geocities.ws/immortality

telekinesis.esy.es
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Odnotuj, że pod adresem www.pajak.org.nz udostępniającym niniejszą stronę, aż do 17 maja 2016 roku dostępna była angielska wersja innej strony internetowej, jakiej polski odpowiednik nosi nazwę pajak_do_sejmu_2014.htm, a jaka raportowała o moich doświadczeniach ze stanięcia jako "Niezależny" kandydat do nowozelandzkich wyborów parlamentarnych 2014 roku. Obie wersje językowe tamtej raportującej strony nadal są dostępne - aby je oglądnąć kliknij na niniejszy (zielony) link. W 2015 roku opracowane też zostały jej odpowiedniki dla polskich wyborów prezydenckich w 2020 roku - patrz strony pajak_na_prezydenta_2020.htm i pajak_dla_prezydentury_2020.htm. Tyle tylko, że w sierpniu 2016 roku moja uwaga została też zwrócona na wersety w Biblii, które wierzącym w Boga zabraniają aktywnego udziału w rządzeniu - tak jak owe wersety, a także moją reakcję na ich poznanie, opisałem we "wstępie" i w "części #J" ze swej stony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm.

WPROWADZENIE:
Serdecznie zapraszam czytelnika do oglądnięcia około 35 minutowego filmu na YouTube, noszącego tytuł "Dr Jan Pajak portfolio". Film ten jest dostępny po polsku, po angielsku (in English), oraz po niemiecku (auf Deutsch). Jeśli użyjesz browsera "Google Chrome" wówczas w razie problemów z powyższymi linkami ów film wyświetli ci też (oraz poda działające linki do niego) strona pajak.org.nz/djp.htm, lub strona totalizm.com.pl/djp.htm.
       Film "Dr Jan Pająk portfolio" został nakręcony przez mojego przyjaciela aby uczcić okazję moich 70-tych urodzin. Dlatego film ten streszcza, raportuje, animuje i ilustruje najważniejsze naukowe osiągnięcia mojego życia, mianowicie moje odkrycia, wynalazki, teorie, formalne dowody naukowe (włącznie z formalnym naukowym dowodem na istnienie Boga), najważniejszy dorobek kolejnych profesur w 4 odmiennych uniwersytetach świata, itp. Razem więc z opisami niniejszej strony film ten ma potencjał aby pozytywnie wpłynąć na życie oglądającego. Niniejsza strona internetowa dostarcza linki, adresy internetowe, oraz dokładniejsze opisy treści tego doskonale zaprojektowanego i wykonanego filmu HD i HQ. Ponadto, utrwala ona dla przyszłych generacji opisy codziennych problemów i rzeczywistości konfrontowanych przez wynalazców i odkrywców którzy altruistycznie usiłują wprowadzić faktyczny postęp do naszej cywlizacji.Część #A: Jak znaleźć ów film (i towarzyszące mu wywiady) w YouTube:

      

#A1. Linki do filmu:

       Aż trzy wersje językowe omawianego tu filmu "Dr Jan Pajak portfolio" od dnia 5 maja 2016 roku są już dostępne na www.youtube.com pod następującymi adresami: wersja polskojęzyczna na www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM, wersja angielska na www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4, zaś wersja niemiecka na www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98. Jednocześnie zaś szczegółowe opisy treści tego filmu dostępne są poniżej w poświęconej im "części #B" niniejszej strony, podczas gdy krótkie streszczenia tych opisów zawierają także: punkt #H1 mojej strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, punkt #J9 strony totalizm_pl.htm, punkt #K7 strony przepowiednie.htm, oraz punkt #L5 mojej autobiograficznej strony o nazwie pajak_jan.htm. Z owej autobiograficznej strony pajak_jan.htm czytelnicy mogą też poznać opisowo dalsze szczegóły na temat przebiegu mojego życia i wyników moich badań, jakie poszerzą i uzupełną informacje zaprezentowane wizualnie na omawianym tu filmie.
       Oczywiście, aby uruchomić sobie i przeglądnąć opisywany tu film "Dr Jan Pająk portfolio" wcale NIE trzeba ani pamiętać ani przepisywać powyższych linków, a wystarczy aby also do owej odrębnej wyszukiwarki jaka pokazuje się w górnej części każdej strony www.youtube.com, albo też w wyszukiwarce www.google.pl czy w wyszukiwarce www.bing.com/videos/, wpisać tytuł tego filmu użyty jako słowa kluczowe - tj. wpisać tytuł "Dr Jan Pająk portfolio" (tyle, że pisany bez cudzysłowiów).
       W przypadku gdyby były trudności z uruchomieniem filmu na któryś z powyższych sposobów, zaś czytelnik używa "Google Chrome", wówczas może próbować uruchmić go z adresów pajak.org.nz/djp.htm, lub totalizm.com.pl/djp.htm.
       Powinienem tu też dodać, że pełne adresy, pod którymi można znaleźć strony internetowe dla jakich przytaczam jedynie nazwy zarówno na tej stronie, jak i na wszystkich innych totaliztycznych stronach, a więc i adresy które można przesłać znajomym jako linki do przeglądnięcia, czytelnik uzyska poprzez poprzedzenie nazw stron jakie typowo podaję (tych z końcówkami ".htm") adresami serwerów-hostingów dla moich stron, np. adresem http://pajak.org.nz/ , adresem http://totalizm.com.pl/ , itp. Przykładowo, jeśli czytelnik zechce przeglądnąć lub polecić komuś stronę o nazwie "pajak_jan.htm" wówczas w internecie znajdzie ją np. pod adresem http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , pod adresem http://totalizm.com.pl/pajak_jan.htm , a także i pod adresami http://totalizm.pl/pajak_jan.htm , http://energia.sl.pl/pajak_jan.htm , itp.


#A2. Ulotka polecająca ów film:

       Opracowana już została dwustronnicowa ulotka formatu A4 zachęcająca do oglądnięcia omawianego tu filmu. Ulotka ta jest dostępna w tych samych trzech językach, w jakich dostępny jest film "Dr Jan Pajak portfolio". Poniżej na "Rys. #A1" pokazana jest polskojęzyczna wersja tej ulotki. Z kolei jej wersje angielską i niemiecką czytelnik może sobie oglądnąć lub załadować do swego komputera albo z "Rys. #B1" i "Rys. #B2" w "części #B" niniejszej strony, albo też z powtórzeń tych rysunków pod punktami #H2 i #H3 na mojej stronie o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm. Wszystkie te trzy ulotki są też pokazane i udostępnione do załadowania sobie przez czytelników w podobnych do niniejszego obszarach polskiej i niemieckiej wersji tej strony. (Kliknij na wybraną stronę owej ulotki aby oglądnąć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!)
Rys. #J2
Rys. #J2
Rys. #A1: Oto obie strony polskojęzycznej ulotki zachęcającej do oglądnięcia w YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ulotka ta jest zapisana w bezpiecznym formacie "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik może łatwo załadować ją do własnego komputera i przeczytać, poczym albo np. wydrukować i wręczyć swym znajomym, albo też np. załączyć do emaila i przesłać tym osobom jakich chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma w miejscu pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., jakąś niewykorzystywaną lub zawaloną starociami tablicę ogłoszeń oraz możne wydrukować tę ulotkę i tam ją powiesić, wówczas warto to uczynić aby wprowadzić tym trochę ożywienia, prawdy i ucieczki od codziennej trywialności. Ulotka ta podsumowuje w skrócie najważniejsze informacje pokazywane na omawianym filmie, a także podaje link do polskojęzycznej wersji tego filmu oraz wyjaśnia w jaki sposób film ten daje się odszukać w YouTube używając jego tytułu jako "słów kluczowych". Ponieważ ani na ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE podane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do polskojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" niniejszej strony, szczególnie zaś w jej punktach #B1 i #B2.


#A3. Nowozelandzkie biuro celne czyni jednak dla mnie niemożliwym odebranie przesyłki i upowszechnianie w NZ darmowych egzemplarzy papierowych ulotki promującej ten film:

       Jako naukowiec badający tematy, które mogą uchronić naszą cywilizację od nadchodzącego samo-zadanego zniszczenia, ja mam specjalne zobowiązania webec Nowej Zelandii. Wszakże ja mieszkam w Nowej Zelandii. Również Nowa Zelandia jest szczególnie podatna na problemy, dla których moje wynalazki i odkrycia dostarczają efektywnych rozwiązań. Dla przykładu, ja rozpracowałem budowę i działanie Sejsmografu Zhang Henga, który telepatycznie wykrywa nadchodzące trzęsienia ziemi i zdalnie oraz ze znacznym wyprzedzeniem czasowym dostarcza ostrzeżenia o nadchodzącej katastrofie. Dzięki temu, takie urządzenie byłoby bardzo przydatne w Nowej Zelandii jaka bardzo często jest niszczona przez trzęsienia ziemi - po ich niedawne przykłady patrz moja strona o nazwie quake_pl.htm. Wszystko co jest potrzebne aby mieć to urządzenie, to gdyby tylko ktoś o zdolnościach "złotej rączki" (w których to umiejętnościach Nowozelandczycy podobno są bardzo dobrzy), z pomocą mojej naukowej wiedzy i porad zbudował je ponownie prawie 2000 lat po tym jak Chińczycy zbudowali je po raz pierwszy.
       Mój przyjaciel z Niemiec (ten sam, który wydrukował dla mnie dar 9999 gratisowych ulotek wyborczych dla nowozelandzkich wyborów parlamentarnych z 2014 roku), zaochotniczył obecnie także do wydrukowania darmowych egzemplarzy papierowych ulotek przedstawionych powyżej w punkcie #A2. Niestety, kiedy w 2014 roku ów przyjaciel przysłał mi darmowy dar owych około 10 tysięcy ulotek wyborczych, miałem wiele problemów z NZ celnikami, którzy narzucali mi obowiązek odpłatnego zatrudnienia agenta celnego oraz zapłacenia cła importowego dla tamtego daru - po szczegóły patrz (2014/6/19) w punkcie #N3, oraz (2014/5/28) w punkcie #M2, z mojej strony raportującej o tamtych wyborach, a nazwanej pajak_do_sejmu_2014.htm. Dlatego w sprawie ulotek o omawianym tu filmie poprosiłem swego przyjaciela aby poczekał z ich drukiem aż do czasu kiedy sprawdzę w urzędzie celnym przy jakiej liczbie wydrukowanych ulotek przesłanych mi paczką typu "druk" ("printed matter") będę mógł uniknąć podobnych problemów celnych z jej odebraniem od nowozelandzkich celników.
       W czwartek, dnia 19 maja 2016, około godziny 12:20 koło południa, opornie i z przysłowiową "duszą na ramieniu" wybrałem się więc do budzącego u mnie opory i strach budynku nowozelandzkiego urzędu celnego w Wellington. Dla mnie wybranie się tam wymaga pokonania sporych oporów, ponieważ osoby wchodzące do tego budynku już przy wejściu są ostrzegane, że jest to "high security area" (tj. obszar o wysokim poziomie środków bezpieczeństwa), a stąd zapewne liczne ukryte kamery telewizyjne oglądają i nagrywają każdy ruch wchodzących tam ludzi (czyli zapewne nagrały one również całą moją wizytę i dyskusję z umundurowaną oficerką urzędu celnego). Ja czuję się tam jakby gdzieś poza zasłonami uzbrojeni strażnicy tylko czekali gotowi rzucić się na, lub postrzelić, każdego klienta jaki zachowuje się nieprawidłowo - tak jak często słyszymy w wiadomościach iż dzieje się to w innej "high security area" wokół "białego domu". Po wejściu, wyszła do mnie gdzieś z zaplecza aby wysłuchać mojej sprawy umundurowana oficerka celna swym wyglądem sugerująca, że podobnie jak ja też jest emigrantką, tyle że wywodzi się NIE z Polski jak ja, a z Indii. Wyjaśniłem więc jej swoją sytuację (mianowicie, że jestem emerytowanym naukowcem, jaki nie ma zbędnych funduszy na wydrukowania sobie omawianej ulotki, ale mój przyjaciel z Niemiec byłby w stanie ulotkę tę wydrukować dla mnie za darmo i przysłać mi ją jako dar, dzięki czemu mógłbym ją potem rozprowadzać również za darmo do ludzi z całego pobliża mojego miejsca zamieszkania - w nadziei, że ulotka ta dotrze w ręce kogoś, kto ma potencjał do zbudowania moich wynalazków w Nowej Zelandii). Dałem też jej wydruki obu stron powyższej ulotki, a także adres angielskojęzycznej wersji niniejszej strony internetowej, oraz poprosiłem ją, aby mi doradziła ile takich ulotek mój przyjaciel może wydrukować dla mnie i przesłać mi je jako "druki" w gratisowym darze, bez konieczności abym musiał zapłacić cło przywozowe. Po pewnym czasie spędzonym w innym pokoju, prawdopodobnie do sprawdzania strony prawnej mojego przypadku, oficerka ta wróciła i odparła, że "żadna" liczba, ponieważ moja ulotka nosi cechy "przedsięwzięcia" (choć uczyniłem jej jasnym, że jestem na emeryturze i NIE jestem właścicielem żadnej firmy, która mogłyby w jakikolwiek sposób skorzystać z dystrybucji tej bezpłatnej ulotki), poczym dodała, że ja muszę zapłacić cło przywozowe dla dowolnej liczby tych ulotek, a ponadto że w czasie kiedy taka przesyłka z ulotkami przybędzie do Nowej Zelandii, ja będę musiał również odpłatnie zatrudnić agenta celnego (o którym to zatrudnieniu ja wiem już od czasów wyborów z 2014 roku, że kosztowało by mnie ono aż tak dużo, iż darmowe wydrukowanie moich ulotek za granicą NZ okazałoby się nieopłacalne, podczas gdy cena drukowanie ulotek w samej NZ jest jednocześnie aż tak wysoka, że ja też nie mogę sobie pozwolić na jej zapłacenie). Oficerka celna NIE udzialiła mi też żadnej porady, w jaki sposób mógłbym np. napisać podanie o uczynienie dla mnie wyjątku od tych drakońskich "praw" celnych, które zaduszają w zarodku taki sposób darmowego promowania postępu w Nowej Zelandii. Przykro mi więc Nowozelandczycy, ale chyba nie będę w stanie znaleźć sposobu, aby przyjąć ofertę mojego przyjaciela na darmowe wydrukowanie tej ulotki i na jej gratisowe mi przysłanie, ponieważ wygląda na to, że w trakcie przesyłki do Nowej Zelandii ulotka ta byłaby zatrzymana przez NZ służby celne - tak, że NIE mogłaby być rozprowadzana za darmo na całym obszarze w pobliżu miejsca mojego zamieszkania aby w ten sposób móc dotrzeć do rąk kogoś z odpowiednimi umiejętnościami "złotej rączki", kto po zapoznaniu się z moimi urządzeniami mógłby je zbudować dla dobra mieszkańców i kraju Nowej Zelandii. Stąd, gdy np. w Nową Zelandię uderzy następne trzęsienie ziemi (jak zwykle bez uprzedniego ostrzeżenia - jako że inercyjne sejsmografy, które ludzkość buduje do tej pory, podnoszą alarm dopiero po nadejściu trzęsienia ziemi, a więc NIE są w stanie dać wczesnego ostrzeżenia z wystarczająco dużym wyprzedzeniem czasowym aby umożliwić skuteczną ucieczkę), zaś sytuacja ponownie się powtórzy, że niektórzy z was zostaną wtedy żywcem pogrzebani pod gruzami, to być może warto aby czekając na uratowanie rozważyć zadzwonienie o pomoc do NZ celników i przekonanie ich wówczas, aby zrobili miejsce dla wyjątków w "prawie" o pobieraniu cła importowego za druki ulotek oraz w wymogu aby otrzymujący z zagranicy gratisowe dary typu "druk" musieli zatrudniać odpłatnie "agentów celnych", tak że takie wyjątki mogłyby pomóc przyszłym pokoleniom w sytuacjach jak ta, której ja starałem się zapobiec!
       Ja szczerze wierzę, że dystrybucja powyższej ulotki za darmo, w celu poinformowania potencjalnych budowniczych moich urządzeń w NZ o wynalazkach pokazanych w omawianym tu filmie, a także informacja iż te wynalazki już istnieją zaś ich poprawne działanie już zostało potwierdzone w praktyce, jest właściwą rzeczą do uczynienia zarówno z punktu widzenia moralnego, jak i patriotycznego i prawnego. Dlatego też na sposoby, które w/g mojej niedoskonałej ludzkiej wiedzy są zarówno prawne jak i moralnie poprawne, postaram się kontynuować swoje wysiłki przezwyciężenia przeszkód, które pojawiają się w tej sprawie. Z kolei efekty tych moich wysiłków będę dokładnie raportował w specjalnie w tym celu wyodrębnionej "części #D" niniejszej strony - tak aby chociaż osoby praktykujące moją filozofię mogły uzyskać jakieś korzyści edukacyjne z tych doświadczeń (tak jak osoby te mogą podobne korzyści uzyskać też z raportów o innych trudnych przypadkach, jakie starałem się rozwiązywać w swym życiu stosownie do zasad filozofii totalizmu, a jakie już opisałem na innych swych stronach internetowych - np. na stronie o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm).
       Jako rodzaj ciekawostki powinienem tutaj powtórzyć wiadomość jaką usłyszałem około godziny 18:08 w wieczornym dzienniku telewizyjnym nadawanym na kanale 1 TVNZ w czwartek, dnia 2016/11/24. Mianowicie, w owym czasie informowano o budynkach w stolicy NZ (Wellington) jakie zostały strukturalnie uszkodzone w wyniku owego dziwnego trzęsienia ziemi jakie uderzyło moje mieszkanie dokładnie o północy dnia 13 listopada 2016 roku, a jakie opisałem szczegółowo w punkcie #R2 swej strony o nazwie quake_pl.htm. Jak w owych wiadomościach podano, jednym z nowych budynków w Wellington, jakiego struktura też została aż tak poważnie uszkodzona, że rozważa się jego wyburzenie, jest opisywany w niniejszym punkcie #A3 budynek urzędu celnego. Pozostawiam czytelnikowi rozważenie symbolicznej wymowy tej sytuacji.


#A4. Linki do moich wywiadów-rozmów udzielanych via Skype Polskiemu Radiu w Londynie (o nazwie "Przebiegunowani") począwszy od dnia moich 70-tych urodzin:

       W dniu moich 70-tych urodzin, tj. 25 maja 2016 roku, o godzinie 9 rano czasu nowozelandzkiego, miał miejsce pierwszy (długi) wywiad-rozmowa z Polskim Radiem w Londynie za pośrednictwem komunikatora internetowego "Skype". Ten pierwszy wywiad-rozmowa (prowadzony w języku polskim) w trakcie edycji został podzielony na dwie około 35 minutowe części, jakie później były załadowane na YouTube. We wtorek, dnia 7 czerwca 2016 roku, też o godz. 9:00 rano czasu NZ, odbył się drugi wywiad-rozmowa, także poprzez Skype. Przed załadowaniem do YouTube też został on potem podzielony na części oznaczane dodaniem "/2" do ich numeru. Kolejne wywiady-rozmowy odbyły się: trzeci we wtorek 6 lipca 2016 roku, czwarty w sobotę 8 października 2016 roku. zaś piąty w sobotę 26 listopada 2016 roku. Oto więc linki i adresy internetowe do już wystawionych w YouTube nagrań owych wywiadów-rozmów, które są dostępne na www.youtube.com, a stąd które zainteresowani czytelnicy mogą sobie oglądnąć:

Rozmowa 1 (ze środy dnia 25 maja 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=I_FXfYTd1Wc (od 2016/6/03: 'Audycja "Przebiegunowani" - rozmowa z Dr. Janem Pająkiem cz. 1'),
www.youtube.com/watch?v=A0fZ_LnvTSE (od 2016/6/10: 'Audycja "Przebiegunowani" - rozmowa z Dr Janem Pająkiem cz.2').

Rozmowa /2 (z wtorku dnia 7 czerwca 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=fnzGURyuIVc (od 2016/6/24: 'Dr. Jan Pająk - Druga rozmowa w audycji "Przebiegunowani" cz.1/2'),
www.youtube.com/watch?v=cWM1-F5HFr0 (od 2016/9/6: 'Dr. Jan Pająk - Druga rozmowa w audycji "Przebiegunowani" cz. 2/2').

Rozmowa 3 (z wtorku, dnia 6 lipca 2016 roku):
(Nadal w trakcie opracowywania)

Rozmowa 4 (z soboty, dnia 8 października 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=51pMoxHPpCk (od 2016/10/14 rozmowa: "Dr Jan Pająk - Telekineza"),

Rozmowa 5 (z soboty, dnia 26 listopada 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=57nwmEiaiH0 (od 2016/12/6 czołówka i zapowiedź rozmowy: "Jan Pająk - Polski naukowiec, który zmienił oblicze współczesnej nauki"),
www.youtube.com/watch?v=sILT99clBIE (od 2016/12/10 rozmowa: "Dr. Jan Pająk - Filozofia totalizmu")

Życzę przyjemnego oglądania.
       Ponieważ zarówno treść poszczególnych części tych wywiadów, jak i przebieg oraz następstwa ich udzielenia, są warte szerszego skomentowania, kontynuacja niniejszego punktu, a także omówienie dalszych spraw związanych z tymi wywiadami, są przeniesione do specjalnie im poświęconej "części #E" niniejszej strony.


Część #B: Opisy filmu portfolio:

      

#B1. Publikacje, które bardziej szczegółowo omawiają idee zaprezentowane wizualnie w filmie "Dr Jan Pająk portfolio":

       Aby NIE "zamęczać" widza niepotrzebnymi informacjami, film "Dr Jan Pająk portfolio" ogranicza się do wizualnego zaprezentowania w najkrótszy możliwy sposób najważniejszych "idei" składających się na mój życiowy dorobek naukowy. Natomiast precyzyjne opisy tych idei dostępne są na moich licznych stronach internetowych i monografiach naukowych. Aby więc wskazać osobom oglądającym ów film, gdzie precyzyjnie znajdą oni szersze opisy idei zaprezentowanych w omawianym filmie, przygotowałem niniejszy punkt. Punkt ten zestawia bowiem (zielone) linki do moich stron internetowych, poprzez jedynie kliknięcie myszą na które to linki czytelnik natychmiast przeniesiony zostanie do odpowiednich stron internetowych, gdzie we wskazywanych tutaj miejscach znajdzie interesujące go opisy.
       W szeregu więc podpunktów jakie tutaj przytoczę, opiszę główne "idee" składające się na omawiany tu film, tj. opiszę swoje odkrycia naukowe, teorie, wynalazki, formalne dowody naukowe, itp. - jakie zilustrowane są i omawiane w owym filmie. Dla każdej z tych idei, tutaj przytoczę jedynie linki do tych moich stron naukowych i monografii, gdzie idea ta jest dokładniej opisana.
       Wiele idei pokazanych na omawianym filmie wnosi sobą potencjał aby rozwiązać niemal wszelkie problemy gnębiące dzisiejszą cywilizację ludzką. Dlatego już w następnych punktach #B2 i #B3 wyjaśnię też dla swoich wynalazków i dla niektórych co ważniejszych idei, te ich aspekty jakie w ich opisach są najważniejsze, a stąd na jakie przy ich głębszym studiowaniu warto zwracać szczególną uwagę. Przykładowo, przy opisach wszystkich moich wynalazków technicznych, najważniejszym jest to co wyjaśnia punkt #B2 poniżej, mianowicie że wszystkie te wynalazki zostały już uprzednio przez kogoś zbudowane, a stąd że jest już absolutnie pewnym, iż ich budowa i zasada działania są poprawne i dadzą się zrealizować technicznie przez ludzi. Tyle tylko, że ci którzy uprzednio już zbudowali moje wynalazki, z najróżniejszych powodów albo NIE chcą, albo też NIE mogą, podzielić się z nami wiedzą iż wynalazki te już były zbudowane, ani też podzielić się wiedzą, jak najefektywniej dokonać ich budowy. Stąd aby móc rozpoznać w masie otaczających nas zjawisk, że wynalazki te faktycznie były już przez kogoś zbudowane i że były one uprzednio używane, czy że nawet są używane aż do dzisiaj, ja najpierw musiałem ponownie je wynaleźć, zaś dzięki swemu ich powtórnemu wynalezieniu teoretycznie poznać ich budowę, zasadę działania, oraz zjawiska jakie indukuje ich działanie, a stąd jakie pozwalają nam je rozpoznawać. Wszystkie te najważniejsze aspekty swoich odkryć, wynalazków i nowych idei wyjaśnię więc dokładniej w odrębnych punktach #B2 i #B3 tej strony. Tutaj zaś ograniczę się jedynie do podania linków do stron i opisów wszystkich "idei" zilustrowanych na omawianym filmie.
       Oto więc kolejne podpunkty 1 do 30 tego punktu #B1, w jakich wyliczę teraz najważniejsze "rozdziały" albo "kamienie milowe" zaprezentowane w omawianym tu filmie (wraz z rokiem, w którym wypracowałem wiedzę omawianą w owych "rozdziałach"), zaś w treści każdego z tych podpunktów wskażę (zielone) linki i dokładne dane moich stron internetowych i darmowych monografii (też dostępnych w internecie), na których główne "idee" owych "rozdziałów" zostały omówione bardziej szczegółowo. Oto owe podpunkty:
       1. Wstęp (1946 do 2007 rok). W swym wstępie film informuje o miejscu i środowisku mojego urodzenia, przebiegu mojej edukacji, temacie rozprawy doktorskiej, moich profesurach, głównych miejscach wykładania i zamieszkiwania, oraz podaje też wykaz najważniejszych nowych "idei" składających się na mój życiowy dorobek naukowy. Najszerszym opracowaniem udostępniającym sporo owych informacji jest moja autobiograficzna strona internetowa o nazwie pajak_jan.htm, oraz jej skrócona wersja o nazwie jan_pajak_pl.htm. Wsie mojego pochodzenia, urodzenia i zamieszkania są też opisane na poświęconych im odrębych stronach, np. wszewilki.htm, stawczyk.htm, wszewilki_jutra.htm i cielcza.htm. Miejsca mojej edukacji są opisywane na stronach klasa.htm, milicz.htm, rok.htm i wroclaw.htm. Sporo informacji o moim życiu jest też zawarte w najnowszej monografii [1/5] - szczególnie w jej podrozdziałach A18 do A20 z tomu 1 oraz w podrozdziale W4 i załączniku Z z tomu 18. (Wszystkie 18 tomów mojej monografii [1/5] są dostępne w internecie za darmo za pośrednictwem strony internetowej o nazwie tekst_1_5.htm.)
       2. Tablica Cykliczności (1972 rok). Tablica Cykliczności jest rodzajem jakby "Tablicy Mendelejewa" zwanej też "Tablicą Okresowości Pierwiastków", tyle że zamiast pierwiastków chemicznych moja Tablica Cykliczności ujawnia sobą regularnosci istniejące w wynalazkach i rozwoju poszczególnych napędów ziemskich. To z regularności wyrażonych ową tablicą wynika, że około 2036 roku ludzkość będzie w stanie zbudować gwiazdolot mojego wynalazku zwany Magnokraftem. Szersze opisy mojej Tablicy Cykliczności przytoczone zostały na stronie propulsion_pl.htm, a także (jeszcze precyzyjniej) w rozdziale B z tomu 2 mojej monografii [1/5]. Odnotuj także, że w 2015 roku opracowałem odmienną "Tablicę Cykliczności dla Epok Historycznych", która ujawnia, że również w sterowaniu historią ludzkości Bóg kieruje się regułami powtarzalnych cykli. Ową odmienną tablicę, też pokazywaną pod koniec filmu "Dr Jan Pająk portfolio", omawiam w podpunkcie 26 niniejszego punktu, zaś pokazuję jako "Tabelę #K1" na swej stronie o nazwie tapanui_pl.htm, a także jako "Tabelę #A1" na swej stronie o nazwie humanity_pl.htm.
       3. Magnokraft (1980 rok). Magnokraft jest to niepokonalny i niezniszczalny gwiazdolot mojego wynalazku, używający napędu magnetycznego, a stąd zdolny do lotów o prędkościach przyświetlnych. Jego zasada działania i budowa są aż tak zaawansowane, że będzie om mógł latać NIE tylko w powietrzu i w próżni kosmicznej, ale także w wodzie, roztopionej lawie, a nawet w trawdych skałach. Podczas podziemnych lotów w twardych skałach Magnokraft będzie odparowywał szkliste tunele o unikalnych i przez niemal każdego rozpoznawalnych atrybutach - opisywane i wyczerpująco zilustrowane między innymi w punktach #G3 i #G4 z mojej strony internetowej o nazwie magnocraft_pl.htm oraz w punkcie #C9.1 z mojej innej strony o nazwie ufo_proof_pl.htm. Opisowi Magnokraftu poświęcone jest wiele moich stron internetowych i publikacji, z których najważniejszą jest owa o nazwie magnocraft_pl.htm. Na ilustracjach "Rys. #A2" do "Rys. #A5" owej strony pokazane jest jak poszczególne z ośmiu typów (zwanych typy K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 i K10) dyskoidalnych Magnokraftów będą wyglądały, a także pokazane są porównania wielkości owych typów do znanych ludzkich konstrukcji już zbudowanych i istniejących na Ziemi (np. do transatlantyka "Tytanik", czy do katedry "Westminster Abbey" z Londynu). Jednak najpełniejszy opis Magnokraftu zawarty jest w rozdziale G z tomu 3 monografii [1/5]. Istnieją dwie staropolskie przepowiednie, moja interpretacja których sugeruje, iż już wkrótce potężne i śmiercionośne zdarzenia mają dotknąć całą naszą planetę, z których to zdarzeń niewielki kraj Korea ma wyłonić się jako następny przywódca i super-mocarstwo naszego świata. To z kolei implikuje, że taka przemiana małej Korei do roli następnego przywódcy i super-mocarstwa całego świata wymaga, że Korea stworzy sobie coś, co jest nie do pokonania, a tym samym, co odda w ręce Korei znaczną przewagę nad resztą świata, przykładowo takie coś jak mój gwiazdolot Magnokraft - którego NIE są w stanie zestrzelić żadne rodzaje broni istniejących w chwili obecnej na Ziemi, oraz który będzie latał na międzygwiezdne odległości z prędkościami bliskimi prędkości światła. Innymi słowy, po zbudowaniu, mój Magnokraft NIE tylko, że otworzy nieograniczone zasoby kosmosu dla Państwa jakie go zbuduje, ale także uczyni owo państwo następnym oraz ostatnim już super-mocarstwem i przywódcą ludzkości - i to bez względu na to jak małe by ono NIE było (pamiętamy wszakże, jak maleńskie kiedyś miasto Rzym stało się przywódcą i zarządcą całego znanego w starożytności świata). Dwie staropolskie przepowiednie, z których ta moja interpretacja przyszłości się wywodzi, a także uzasadnienie dlaczego moim zdaniem to właśnie mała Korea będzie zapewne tym krajem, który jako pierwszy w świecie zbuduje mój Magnokraft i przy pomocy jego niezwyciężonych mocy wyniesie się do roli kolejnego super-mocarstwa i przywódcy ludzkości, opisane są w punktach #H1.1, #H1 i #H3 z mojej strony o nazwie przepowiednie.htm.
       4. Formalny dowód, że "UFO to już zbudowane magnokrafty" (1981 rok). Dowód ten utwierdza nas, że budowa i zasada działania Magnokraftu są poprawne, ponieważ już zostały przez kogoś urzeczywistnione, a ponadto umożliwia nam abyśmy ułatwali sobie zbudowanie naszych Magnokraftów poprzez kopiowanie co trudniejszych ich rozwiązań konstrukcyjnych z wehikułów UFO. Najlepsza prezentacja skrótowa owego dowodu zaprezentowana została na mojej stronie ufo_proof_pl.htm. Natomiast pełne brzmienie owego dowodu jest zaprezentowane w podrozdziałach P2 do P2.15 z tomu 14 mojej najnowszej monografii [1/5]. Dodatkowy materiał dowodowy, który podpiera ważność owego dowodu, jest też przytoczony na szeregu innych moich stron, np. na stronach internetowych evidence_pl.htm, explain_pl.htm, tornado_pl.htm, katrina_pl.htm, cloud_ufo_pl.htm, day26_pl.htm, shuttle_pl.htm, czy wtc_pl.htm.
       5. Komora Oscylacyjna (1984 rok). Jest to rodzaj jakby "elektromagnesu" generującego niewypowiedzianie potężne pole magnetyczne. Ponieważ zaś w polu magnetycznym wiązane są ogromne ilości energii, jest to równocześnie rodzaj akumulatora energii o nieograniczonej pojemności. Dlatego w Magnokraftach owe Komory Oscylacyjne będą pełniły funkcje jakie w dzisiejszych napędach wypełniają zarówno pędniki jak i zbiorniki paliwa. Najkrótszy, chociaż relatywnie dokładny opis Komory Oscylacyjnej zawiera moja strona oscillatory_chamber_pl.htm. Natomiast kompletny opis tej komory prezentuje rozdział F z tomu 2 mojej najnowszej monografii [1/5]. Niespełnioną zaś obietnicę Senatora McCain, o ufundowaniu nagrody w wysokości 300 milionow dolarów dla wynalazcy urządzenia o cechach mojej Komory Oscylacyjnej, opisałem m.in. w punkcie #D2 swej strony o nazwie eco_cars_pl.htm (jakże przewidująco mądry staropolski folklor od wieków upomina nas przysłowiem "obiecanki, cacanki, a głupiemu radość" - które okazuje się sprawdzać w niemal każdej obietnicy dzisiejszych polityków).
       6. Koncept Dipolarnej Grawitacji (1985 rok). Moja przełomowa teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji skrótowo opisana jest na stronie o nazwie dipolar_gravity_pl.htm. Natomiast jej pełny opis zawierają aż dwa tomy 4 i 5 mojej monografii [1/5]. Bazuje ona na szokującym odkryciu, jakie ja dokonałem jako pierwszy naukowiec w świecie, a jakie stwierdza, że pole grawitacyjne jest polem dipolarnym, a NIE polem monopolarnym za jakie błędnie je uważa stara oficjalna nauka ziemska. To moje odkrycie dowiodłem potem formalnie aż kilkoma odmiennymi metodami naukowego dowodzenia - wszystkie zaś te dowódy przytoczyłem potem w podrozdziałach H1.1 do H1.2 z tomu 4 mojej monografii [1/5]. Najważniejszy z tych dowodów, przeprowadzony metodą logiki matematycznej, przytoczyłem też w punkcie #D3 ze swej strony dipolar_gravity_pl.htm.
       7. Wyjaśnienie mechanizmów "telekinezy" i "telepatii" (1985 rok). Stanowiło ono rodzaj "produktu ubocznego" opracowania mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Najlepiej mechanizmy te wyjaśniam na poświęconych im stronach telepathy_pl.htm, oraz telekinesis_pl.htm.
       8. Wynalazek "Wehikułów Telekinetycznych" (1985 rok). Wehikuły Telekinetyczne do swego napędu będą używały zjawiska telekinezy opisanego na stronie telekinesis_pl.htm. Ponieważ zaś owo zjawisko technicznie może wyzwalać nieco udoskonalona wersja "Komory Oscylacyjnej" używanej do napędu moich Magnokraftów, stąd owe Wehikuły Telekinetyczne będą po prostu moimi "Magnokraftami Drugiej Generacji". Ich dokładniejszych opisów dostarcza m.in. punkt #F1.2 na mojej stronie propulsion_pl.htm, a także cały rozdział LC z tomu 10 mojej monografii [1/5].
       9. Filozofia Totalizmu (1985 rok). Totalizm jest prawdopodobnie najważniejszym produktem ubocznym mojej przełomowej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Skrótowo totalizm jest streszczony na poświęconej mu stronie o nazwie totalizm_pl.htm, zaś częściowo także na stronie parasitism_pl.htm. Natomiast pełne opisy totalizmu są zawarte w tomach 6 i 7 z monografii [1/5]. Z kolei owo "pole moralne", na jakiego istnieniu bazuje filozofia totalizmu i jakie dostarcza jej najważniejszy z tzw. "wskaźników moralnej poprawności", jest opisane aż na szeregu moich stron internetowych, np. w punkcie #C4.2 strony morals_pl.htm, czy w punkcie #H2 swej strony totalizm_pl.htm.
       10. Wehikuły Czasu, czyli Magnokrafty Trzeciej Generacji (1985 rok). Działanie Wehikułów Czasu mojego wynalazku skrótowo opisane jest na stronach immortality_pl.htm oraz timevehicle_pl.htm. Pełnemu zaś ich opisowi poświęcony jest aż cały tom 11 mojej monografii [1/5]. Z kolei cechom i działaniu owego "nawracalnego czasu softwarowego" o skokowym charakterze, sztucznie zaprogramowanego przez Boga, w jakim starzeją się ludzie, oraz działanie boskiego "Omniplanu" (tj. mechanizmu z pomocą którego Bóg urzeczywistnia działanie owego "nawracalnego czasu softwarowego"), a także cechom upływającego w sposób ciągły "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata" jaki upływa około 365000 razy szybciej od naszego czasu i w jakim żyje jedynie Bóg, niezależnie od punktów #C3, #C4 i #C4.1 powyższej strony immortality_pl.htm, poświęcony jest też wstęp i punkt #G4 strony dipolar_gravity_pl.htm.
       11. Model mózgu jako urządzenia nadawczo-odbiorczego (1987 rok). Model ten najlepiej opisują podrozdziały I5.4 do I5.4.2 z tomu 5 monografii [1/5].
       12. Odnalezienie i zbadanie "Krateru Tapanui" (1987 rok). Skrótowo Krater Tapanui opisuje cała moja strona o nazwie tapanui_pl.htm. Jego dokładnym zaś opisom poświęcona jest także odrębna monografia [5/4] dostępna pod adresem internetowym tekst_5_4.htm (monografia ta ma także swoje wersje angielskojęzyczną i niemieckojęzyczną).
       13. Wynalezienie "baterii telekinetycznej" (1989 rok). Opisane jest ono aż na kilku stronach internetowych, np. na fe_cell_pl.htm, a także w podrozdziałach LA2.4 do LA2.4.3 z tomu 10 mojej najnowszej monografii [1/5].
       14. Wyjaśnienie działania szwajcarskiej "Thesta Distatica" (1991 rok). Działanie to skrótowo wyjaśniają strony free_energy_pl.htm, oraz telekinetyka.htm, zaś szczegółowo omawiają je podrozdziały LA2.3 do LA2.3.3 z tomu 10 monografii [1/5].
       15. Poznanie i opisanie "Grzałki Dave'yego" (1992 rok). Opisowi tej grzałki poświęcona jest cała moja strona o nazwie boiler_pl.htm. Omawia ją także podrozdział LA3.3 z tomu 10 mojej najnowszej monografii [1/5].
       16. Badania zniszczenia starożytnego miasta Salamis na Cyprze i związane z nimi odkrycie szczególnie szkodliwego dla ludzi "hałasu teleptycznego" oraz przewidzenie już bliskiego nadejścia na Ziemię epoki "neo-średniowiecza" (1993 rok). Odkrycia te najlepiej opisuję w #54 z podrozdziału W4 w tomie 18 mojej monografii [1/5], a także w punkcie #K1 ze swojej strony o nazwie tapanui_pl.htm. W miejscowej gazecie ze stolicy Północnego Cypru opublikowałem także długi (dwuczęściowy) artykuł (w języku tureckim) jaki m.in. omawia te moje odkrycia. Artykuł ten nosił następujące dane edytorskie: "Salamis'in yekeme Yeni Zelanda'dan me?" (tj. "Salamis: could the destruction come from New Zealand"), Kibris daily magazine (Dr. Fazel Küçük Bulvare, Yeni Sanayi Bölgesi, Veteriner Dairesi Yane, Lefkoşa, North Cyprus, Mersin 10, Turkey), nr 1404 z 29/06/1993, str. 18; oraz nr 1405 z 30/06/1993, str. 18.
       17. Empiryczne odkrycie istnienia "fal telepatycznych" i zasad "łączności telepatycznej" - w tym konstrukcji i zasady działania "telepatyzerów" (1994 rok). Empiryczne odkrycie "fal telepatycznych" najlepiej opisuję w #60 z podrozdziału W4 w tomie 18 mojej monografii [1/5]. Z kolei historia telepatyzerów skrótowo opisana jest w punkcie #E1.1 mojej strony telepathy_pl.htm. Jeden z telepatyzerów, darowany naszej cywilizacji przez tajemniczą istotę i nazwany "Piramidą Telepatyczną", opisany jest w traktacie [7] (traktat ten ma także swoje wersje angielskojęzyczną i włoskojęzyczną), a także w traktacie [7/2] (który posiada także wersję angielskojęzyczną).
       18. Odkrycie "energii moralnej" - tj. kolejnego z tzw. "wskaźników moralnej poprawności" (1996 rok). Najlepszy opis "enegii moralnej" podany jest w punkcie #C4.3 mojej strony morals_pl.htm oraz w podrozdziale JB3.2 z tomu 7 mojej monografii [1/5]. Opisy te są dalej poszerzone na innych totaliztycznych stronach, np. na moich stronach o nazwach totalizm_pl.htm oraz parasitism_pl.htm.
       19. Osobiste doznanie i wyjaśnienie zjawiska "nirwany" (1997 rok). Moje doświadczenia z osobistego przeżycia "totaliztycznej nirwany" opisane są na stronie internetowej o nazwie nirvana_pl.htm, a także w podrozdziałach JE1 do JE9 oraz JG8 i JG10 z tomu 8 mojej monografii [1/5].
       20. Wynalazek "Teleskopów i Rzutników Telepatycznych" (1998 rok). Opisom budowy i działania "Teleskopów i Rzutników Telepatycznych" poświęcone są podrozdziały K5 do K6 z tomu 9 monografii [1/5], a także cały traktat [7b].
       21. Odkrycie zasady działania uczuć i motywacji (2001 rok). Najlepiej jest ono opisane w podrozdziale I5.5 z tomu 5 mojej monografii [1/5].
       22. Telepatyczne wyjaśnienie działania "Seismografu Zhang Henga" (2003 rok). Jest ono najszerzej opisane na w całości poświęconej mu mojej stronie o nazwie seismograph_pl.htm. oraz w podrozdziale K6.1 z tomu 9 mojej monografii [1/5]. Ponadto jest ono także zaprezentowane w aż kilku referatach na konferencje naukowe (tekst niektórych z tych referatów jest dostępny w internecie), przykładowo w referacie tyko mojego autorstwa o tytule Signal processing in the “Zhang Heng Seismograph” for remote sensing of impending earthquakes, The International Conference on Sensing Technology (ICST 2005), Massey University, Palmerston North, New Zealand, 21 to 23 November 2005, opublikowany na stronach 669 do 673 w Proceedings na ową konferencję (ISBN 0-473-10504-7) - tekst tego referatu nadal był oferowany w internecie w czerwcu 2016 roku pod adresem www-ist.massey.ac.nz/conferences/icst05/proceedings/ICST2005-Papers/ICST_112.pdf, albo w referacie autorów Jan Pajak i Kihyun Chung o tytule "Design of an experiment for principles verification in remote sensing of impending earthquakes with hydraulic version of the ‘Zhang Heng Seismograph’ ", 5th International Conference on Information Technology, sponsored by Institute of Information Technology Assessment, organised by Ajou University, Suwon, Korea, November 16, 2007. Published in the conference Proceedings, pages 55-61.
       23. Formalny dowód naukowy, że "Bóg istnieje" (2007 rok). Dowód ten jest przeprowadzony aż kilkoma metodami naukowego dowodzenia. Jego opis dla metody logiki matematycznej zawiera punkt #G2 mojej strony o nazwie god_proof_pl.htm, oraz punkt #B3 mojej strony god_pl.htm. Inną metodą naukową ów dowód, że Bóg istnieje, jest też przeprowadzony w punkcie #B3 strony changelings_pl.htm, zaś aż kilkoma odmiennymi metodami także w podrozdziałach I3.3 do I3.3.4 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5]. Odnotuj przy tym, że ów formalny dowód iż "Bóg istnieje" jest tylko jednym z całego szeregu podobnych dowódów mających z nim bezpośredni związek, przykładowo z dowodem, że "istnieje inteligentny przeciw-świat". Wszystkie owe związane z nim dowody formalne są wyszczególnione i linkowane w punkcie #G3 strony god_proof_pl.htm.
       24. Wynalazek i opis "Telefonu Telepatycznego" (2013 rok). Najpełniejszy opis tego telefonu jest zawarty w punktach #D1 i #D2 z mojej strony o nazwie artefact_pl.htm.
       25. Stanięcie jako "Niezależny" kandydat w wyborch do sejmu NZ (2014 rok). Najszerszy jego opis przytacza strona raportująca tamtą moją kandydaturę, nosząca nazwę pajak_do_sejmu_2014.htm.
       26. Tablica Cykliczności dla Epok Historycznych (2015 rok). Tablica ta jest pokazana, udostępniona do załadowania sobie przez czytelników, oraz omówiona dokładnie na "Tabela #K1" ze strony o nazwie tapanui_pl.htm, a także na "Tabela #A1" z mojej strony o nazwie humanity_pl.htm.
       27. Wyjaśnienie powodów i prognoza upadku obecnej cywilizacji ludzkiej (2015 rok). Najlepiej owo wyjaśnienie jest omówione w punkcie #K1 mojej strony o nazwie tapanui_pl.htm. Sporo informacji na jego temat jest też zawarte w punktach #T1 do #T8 mojej strony o nazwie solar_pl.htm.
       28. Sprostowanie, iż LIGO odebrało "sygnał telepatyczny", a NIE "fale grawitacyjne" (2016 rok). Wynika ono z ustalenia, że LIGO faktycznie jest wiekoskalową kopią budowy i zasady działania "piramidy telepatycznej" już opisywanej w podpunkcie 17 powyżej. Sprostowanie to najszerzej jest wyjaśnione w punkcie #E1.1 mojej strony telepathy_pl.htm, zaś poszerzone na stronach wskazywanych w owym punkcie #E1.1.
       29. Pytanie "dlaczego?" Na to pytanie czytelnik zapewne powinien sam sobie odpowiedzieć, np. oglądając się lustrze i zadając sobie pytanie "a ile ja sam dopomogłem aby spowodować urzeczywistnienie którejkolwiek z tych idei?" Czy np. zdobyłem się choćby na tak niewielki wysiłek, jak polecenie filmu "Dr Jan Pająk portfolio" do oglądnięcia kilku osobom z grona swojej rodziny i znajomych? Albo czy nadal zamierzam trwać w dotychczasowej pasywności wobec bezpośrednio oddziaływujących na koleje mojego życia spraw poruszanych na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm? Wszakże jeśli każdy pozostawi dla innych ludzi czynienie tego co moralnie poprawne i co służy dobru ludzkości, wówczas NIE pozostanie już nikt, kto czynienia tego by się podjął. Jednocześnie zaś z całą pewnością będzie rosła liczba ludzi, którzy w swojej ignorancji działania mechanizmów moralnych będą usiłowali zaspokajać własną zachłanność poprzez pogłębianie korupcji i moralnego upadku - co w końcowym efekcie musi skończyć się tragicznie dla wszystkich ludzi, w tym też i dla ciebie czytelniku oraz dla twoich najbliższych.
       30. Zabawne zdjęcia. Kiedyś miałem ich więcej - niestety większość pogubiłem podczas nieustannych wędrówek po świecie "za chlebem".
* * *
Rys. #B1a
Rys. #B1b
Rys. #B1. Oto obie strony angielskojęzycznej wersji ulotki zachęcającej do oglądnięcia w YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ta ulotka też jest zapisana w bezpiecznym formacie zdjęciowym "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie też NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik też może łatwo załadować ją do własnego komputera, poczym czytać lub wydrukować dla wręczenia swym znajomym albo dla załączenia do emaila i przesłania tym angielskojęzycznym osobom jakie czytelnik chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma dostęp do jakiejś tablicy ogłoszeń jaką czytają osoby znające język angielski np. w miejscu swej pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., wówczas może też wydrukować tę angielskojęzyczną ulotkę i tam ją powiesić, aby wprowadzić trochę ożywienia do przysłowiowego "zastałego stawu ze śpiącymi rybami". (Kliknij na ową ulotkę aby zobaczyć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!)
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do angielskojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio.htm (tj. strony będącej angielskojęzyczną wersją niniejszej strony) - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamtej strony.


#B2. Materiał dowodowy, że wszystkie moje wynalazki techniczne opisywane w filmie "Dr Jan Pająk portfolio" były (lub są) już przez kogoś zbudowane, gwarantując tym swoją poprawność:

      
       Innym problemem ludzkości jaki ja już rozwiązałem, a jaki zilustrowany został na opisywanym tu filmie, są przyszłościowe urządzenia techniczne jakie wyeliminują dzisiejsze niszczycielskie działania ludzkości, ponieważ ich zasady działania, budowy, oraz zastosowania NIE łamią sobą żadnych kryteriów moralnych (tak jak kryteria moralne są brutalnie łamane np. przez energię jądrową oraz przez napęd rakietowy - po szczegóły patrz 3 z punktu #D4 tej strony), a stąd które mają potencjał aby uchronić sporą część ludzkości przed masowym wymarciem - jeśli tylko jakiś kraj zdąży je zbudować jeszcze przed nadejściem zagłady. Przykłady najważniejszych z tych urządzeń to: Magnokraft opisywany na mojej stronie magnocraft_pl.htm, Komora Oscylacyjna opisywana na mojej stronie o nazwie oscillatory_chamber_pl.htm, Magnokraft Telekinetyczny opisywany w punkcie #F1.2 z mojej strony o nazwie propulsion_pl.htm, Wehikuł Czasu opisywany na mojej stronie o nazwie immortality_pl.htm, Bateria Telekinetyczna opisywana m.in. w podrozdziałach LA2.4 do LA2.4.3 z tomu 10 mojej najnowszej monografii [1/5], oraz na stronie internetowej fe_cell_pl.htm, Thesta Distatica opisywana m.in. na mojej stronie o nazwie free_energy_pl.htm, Grzałka Davey'a opisywana na mojej stronie o nazwie boiler_pl.htm, Piramida Telepatyczna opisywana na mojej stronie telepathy_pl.htm, Telepatyczne Teleskopy i Rzutniki opisywane m.in. w podrozdziałach K5.1 i K5.2 z tomu 9 mojej najnowszej monografii [1/5], Sejsmograf Zhang Henga opisywany na stronie seismograph_pl.htm. oraz Telefon Telepatyczny opisywany w punktach #D1 i #D2 z mojej strony artefact_pl.htm.
       Ciekawostką jaką powinienem tu uwypuklić jest, że na przekór zwodniczych obwieszczeń najróżniejszych kłamców, wszystkie powyższe moje urządzenia są, lub były, już zbudowane i działają (lub działały) - tyle tylko, że z różnych powodów ich posiadacze NIE są skłonni (lub w stanie) ustawić w centrum Warszawy ich pokazowych modeli, zaś przez megafony obwieszczać wszystkim politykom, decydentom, naukowcom i sceptykom, że TAK, ich zasada działania i ogólna budowa dokładnie pokrywa się z tym co Dr Pająk wypracował i opisał, stąd Polacy (lub inne narody) zabierzcie się jak najszybszej za ich zbudowanie aby zdążyły was uratować od zagłady. Wszakże taki brak wystawienia w Warszawie już zbudowanych wersji moich urządzeń oraz brak owych megafonowych obwieszczeń, powoduje iż niemoralność, interesowność, zachłanność, zazdrość, ignorancja, małostkowość, itp., wielu dzisiejszych naukowców, polityków i decydentów, nakłania ich aby rozgłaszali po świecie owe kłamliwe zarzuty, że jakoby moich urządzeń nikt dotychczas NIE zbudował i że jakoby urządzenia te nie dadzą się urzeczywistnić. Tymczasem w rzeczywistości absolutnie o wszystkich przyszłościowych urządzeniach, jakie ja sam wynalazłem lub jakich działanie rozpracowałem, w jakiś czas po moim ich wynalezieniu i opisaniu w moich publikacjach okazywało się, iż ktoś uprzednio je zbudował, a stąd w działającej wersji już istnieją one, lub istniały, na Ziemi. Wszakże aby rozpoznać istnienie i użycie, np. przez kogoś nam obcego i unikającego pokazania nam tego co posiada, jakiegoś wcześniej nieznanego ludziom urządzenia technicznego, najpierw trzeba to urządzenie samemu wynaleźć i dokładnie poznać jego działanie. Innymi słowy, jest wierutnym kłamstwem, że żadne z moich przyszłościowych urządzeń NIE zostało jeszcze zbudowane. Prawda na ten temat faktycznie brzmi: każde z przyszłościowych urządzeń jakie ja wynalazłem, lub jakiego zasadę działania i ogólną budowę ja wypracowałem, zostało już przez kogoś zbudowane i jego działający egzemplarz istnieje, lub istniał, na Ziemi - tyle tylko, że wiedza na jego temat NIE została upowszechniona wśród ludzi i NIE weszła na stałe do dorobku całej ludzkości, a stąd każde z tych urządzeń trzeba było wynaleźć od nowa, zaś zbudowanie każdego z nich będzie trzeba ponownie przeprowadzać od samego początku.
       Poniżej w podpunktach wskażę więc konkretne przykłady "kto", "gdzie" oraz "w jaki sposób" ujawnił, iż posiada obecnie (lub iż kiedyś posiadał) już działające urządzenie techniczne, jakie ja musiałem potem wynajdować ponownie. Przed owymi przykładami podaję numery podpunktów w poprzednim punkcie #B1 tej strony, w jakich to podpunktach przytoczyłem (zielone) linki do dokładnych opisów danego urządzenia. I tak:
       (3) Mój Magnokraft niemal codziennie jest przez kogoś widziany gdzieś na świecie, tyle że nazywa się go wówczas "UFO". Wszakże jeszcze w 1981 roku opracowałem formalny dowód naukowy (którego nikt NIE potrafił obalić, chociaż wielu próbowało), że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" - po opisy tego dowodu patrz podpunkt 4 z punktu #B1, lub patrz moja strona internetowa o nazwie ufo_proof_pl.htm.
       (5) Komory Oscylacyjne jakie ja wynalazłem nie tylko były już widziane na UFO i raportowane przez licznych uprowadzonych, ale także fotografowane oraz pozostawiały też na ziemi trwałe ślady wypaleń. Po przykłady patrz "Rys. #H1" na stronie oscillatory_chamber_pl.htm, lub "Fot. #C9abcd" na stronie explain_pl.htm.
       (8) Moje Wehikuły Telekinetyczne (czyli Magnokrafty Drugiej Generacji), podobnie jak magnetyczne Magnokrafty pierwszej generacji, też są już widywane przez ludzi w postaci UFO działających na zasadach napędu telekinetycznego. UFO te daje się rozpoznać po używaniu przez nie sześciobocznych komór oscylacyjnych, po białym jarzeniu pochłaniania jakie je otacza, po znikaniu z ludzkiego pola widzenia dzięki tzw. "telekinetycznemu migotaniu" (patrz "Fot. #I2" na stronie telekinesis_pl.htm), oraz po ich zdolności do przenikania przez mury i przez obiekty stałe. Istnieje też sporo raportów ludzi uprowadzanych na owe telekinetyczne UFO.
       (10) Magnokrafty Trzeciej Generacji, czyli moje Wehikuły Czasu, też są często obserwowane na Ziemi, zaś ludzie są do nich uprowadzani. Po przykłady patrz punkt #G1 z mojej strony immortality_pl.htm, czy punkt #F2 z mojej strony explain_pl.htm, albo patrz raport Miss Mosbocaj z uprowadzenia do Wehikułu Czasu przytoczony w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej najnowszej monografii [1/5].
       (13) Bateria Telekinetyczna mojego wynalazku okazała się być wbudowana w każdą z trzech maszyn darmowej energii będących w posiadaniu szwajcarskiej grupy Methernitha. Znaczy, bateria ta jest już wbudowana zarówno w ich dwutarczową "Thesta Distatica", jak i w obie ich jednotarczowe maszyny "Testatica". Wszystkie bowiem te trzy maszyny, w sensie zasady swego działania faktycznie są silnikami elektrostatycznymi, jedyne zadanie których to silników polega na generowaniu serii impulsów elektrycznych jakie inicjują działanie wbudowanej w nie "baterii telekinetycznej" - jaką właśnie ja wynalazłem. Owa działająca Thesta Distatica, wraz z dwoma podobnymi do niej maszynami Testatica, zapewne do dzisiaj znajduje się w posiadaniu szwajcarskiej grupy religijnej o nazwie Methernitha (po 1991 roku NIE odwiedziłem już ponownie tej grupy, nie wiem więc co się dzieje z maszynami będącymi w jej posiadaniu). Ponadto dawne tzw. "radia kryształkowe" miały wbudowane w siebie wersje mojej "Telekinetycznej Baterii" jakie zaopatrywały je w energię potrzebną im do pracy - po szczegóły patrz punkty #G1, #C1 i #E1.4 z mojej strony o nazwie fe_cell_pl.htm. Wersja mojej "Telekinetycznej Baterii" jest też jednym z podzespołów "Piramidy Telepatycznej" - jakiej historię opisałem w punkcie #E1.1 strony telepathy_pl.htm.
       (15) Grzałka Davey'a też była zbudowana przez samego Davey'a, zaś ja widziałem ją u niego, a nawet sfotografowałem ją w działaniu (aczkolwiek Dave'y NIE zgodził się abym u niego pomierzył jej sprawność energetyczną). Była ona też badana i sprawdzana w działaniu aż przez szereg nowozelandzkich naukowców. Kilku majsterkowiczów amatorów raportowało mi także, iż zdołali odtworzyć jej budowę i działanie - jedyne co NIE jest mi wiadome, to czy w owym odtwarzaniu zdołali ją właściwie "dostroić" (podobno jest ona w stanie zadziałać nawet bez precyzyjnego dostrojenia - tyle że niedostrojona ma ona wykazywać wyższe straty energetyczne).
       (17) Wielkoskalowa wersja Piramidy Teleptycznej już została zbudowana w USA pod nazwą LIGO (patrz podpunkt 28) i zadziałała w 2015 roku. Jej historię opisałem dokładnie w punkcie #E1.1 strony telepathy_pl.htm. Tyle tylko, że z najróżniejszych powodów wcale NIE leży w interesie twórców LIGO publiczne przyznanie, iż zasada działania i ogólna budowa ich instalacji dokładnie kopiują, lub dokładnie pokrywają się, z zasadą działania i z ogólną budową Piramidy Telepatycznej, ani że LIGO przechwyciło sygnał telepatyczny, a nie "fale grawitacyjne". (Korzystniej wszakże jest im twierdzić to co twierdzą.)
       (20) Telepatyczne Teleskopy i Rzutniki muszą już istnieć i działać, bowiem tylko z ich pomocą Daniela Giordano mogła zdalnie otrzymać opisy jak zbudować Piramidę Telepatyczną. Innymi słowy, tajemniczy darowiciel, który wyjaśnił Danieli Giordano jak zbudować Piramidę Telepatyczną, musiał użyć w tym celu Telepatycznego Rzutnika.
       (22) Sejsmograf Zhang Henga był zbudowany i działał około 2000 lat temu. Dowodzą tego Chińskie kroniki historyczne. Jedynym zaś powodem dla którego zawodzą próby dzisiejszych naukowców aby go zrekonstruować, jest że naukowcy ci NIE chcą uznać moich wyjaśnień, że sejsmograft ten działa na zasadzie telepatii - tak jak wyjaśniam im to w licznych swoich publikacjach, np. w referacie www-ist.massey.ac.nz/conferences/icst05/proceedings/ICST2005-Papers/ICST_112.pdf.
       (24) Metalowe pozostałości Telefonu Telepatycznego, jaki ja powtórnie wynalazłem, zostały przez kogoś uratowane z oryginalnego miejsca ich użytkowania, zaś po serii kolejnych przeniesień i uratowań, wylądowały w końcu w Bazylice Maryjnej w polskim Gdańsku. Ciekawe czy ich przebadanie (dla jakiego ja, niestety, NIE mam ani funduszy ani oprzyrządowania) wykazałoby, iż oryginalnie telefon ten wywodzi się z jednego z kościołów bogatego miasta-wyspy Wineta, które to miasto w sposób podobny do dzisiejszego Singapuru, istniało kiedyś u wybrzeży Bałtyku w pobliżu dzisiejszego Świnoujścia - tak jak opisują to punkty #H2 i #G2 na mojej stronie o nazwie tapanui_pl.htm. (Odnotuj z opisów już w następnym punkcie #B3, że Wineta, a także cały szereg innych miast opisywanych w punktach #H2 do #H6 strony tapanui_pl.htm, została celowo zniszczona za karę z powodu wysoce niemoralnego zachowywania się ich obywateli - tak jak ostrzegają nas o tym opisy bibilijnych miast Sodoma, Gomora i Niniwa.)
       Podsumujmy więc jeszcze innymi słowami powyższy wykaz przykładów już zbudowanych i z pewnością działających urządzeń, jakich zasadę działania i ogólną budowę ja wynalazłem lub wypracowałem jako pierwszy naukowiec na Ziemi, jednak jakich istnienie i działanie są kłamliwie zaprzeczane przez wielu dzisiejszych naukowców i decydentów. Mianowicie, faktyczne istnienie już zbudowanych i działających przykładów tych urządzeń, jest kolejnym dowodem na głęboką prawdę słów podanych w Biblii (patrz Ewangelia Św. Marka, werset 6:1-6) - cytuję: I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu."
* * *
Rys. #B2a
Rys. #B2b
Rys. #B2. Oto obie strony niemieckojęzycznej wersji ulotki zachęcającej do oglądnięcia w YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ta ulotka też jest zapisana w bezpiecznym formacie zdjęciowym "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie też NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik też może łatwo załadować ją do własnego komputera, poczym czytać lub wydrukować dla wręczenia swym znajomym albo dla załączenia do emaila i przesłania tym niemieckojęzycznym osobom jakie czytelnik chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma dostęp do jakiejś tablicy ogłoszeń jaką czytają osoby znające język niemiecki np. w miejscu swej pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., wówczas może też wydrukować tę niemieckojęzyczną ulotkę i tam ją powiesić, aby wprowadzić trochę ożywienia do przysłowiowego "zastałego stawu ze śpiącymi rybami". (Kliknij na ową ulotkę aby zobaczyć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!)
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do niemieckojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio_de.htm (tj. strony będącej niemieckojęzyczną wersją niniejszej strony) - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamej strony.


#B3. Zniszczenia jakie naszej cywilizacji wyrządza upieranie się starej oficjalnej nauki aby NIE uznawać Konceptu Dipolarnej Grawitacji, filozofii totalizmu, ani innych osiągnięć zilustrowanych filmem "Dr Jan Pająk portfolio" z YouTube:

Motto: "Monopol jest dobry dla kilku, konkurencja jest dobra dla wszystkich."

       Rozważmy przez chwilę, jak czytelnik by osądził artykuł naukowy opublikowany w jakimś czasopiśmie światowej sławy, w którym grupa wysoce utytułowanych naukowców finansowanych np. przez producentów bananów, podsumowywała by wyniki swoich badań na temat czasotrwania spacerów na wolnym powietrzu przez ludzi o najróżniejszych cechach osobistych. Aby badania te wykonać najrzetelniej jak potrafią, naukowcy ci uwzględnili by w swych badaniach wszystkie kryteria wynikające z darwinowskiej teorii ewolucji. I tak badali by wpływ na czasotrwanie spacerów takich alternatywnych cech osobistych jak posiadanie łysiny albo pełnego owłosienia na głowie, używanie sztucznych zębów albo własnej szczęki, posiadania lub nie posiadania reumatyzmu, a także oczywiście, faktu zjadania lub nie zjadania codziennie co najmniej jednego banana - wszakże ich badania byłyby finansowane przez producentów bananów. Aby też prowadzić badania w zgodzie z aktualnym trendem politycznym i społecznym dzisiejszego świata, iż wszyscy ludzie są jakoby równi i stąd nikogo NIE wolno wyróżniać, naukowcy ci NIE rozróżnialiby pomiędzy rasami ludzi ani pomiędzy odmiennymi płciami i bezpłciowościami - deklarując te różnice za nieistotne dla wyników badań. W rezultacie kosztownych i dogłębych obserwacji próbki aż kilku tysięcy spacerowiczów, doszliby do końcowego wniosku, jaki sumiennie i naukowo by opisali w swym artykule, że najdłuższy czasokres spacerów na wolnym powietrzu wykazują osoby łyse, ze sztucznymi zębami, z reumatyzmem, oraz zjadające codziennie co najmniej jednego banana (zapewne wzbogacającego ich w potas). Pytanie jakie warto więc tutaj sobie zadać, to czy na bazie takiego artykułu czytający powinien starać się szybko nabyć łysinę, sztuczne żęby, reumatyzm, oraz zjadać codziennie co najmniej jednego banana, ponieważ te cechy pomogą mu spędzić najwięcej czasu na spacerach po świeżym powietrzu - jakie to spacery są przecież wysoce zdrowe i stąd pożądane? Oczywiście, każdy kto zna prawdę o życiu natychmiast zakrzyknąłby "bzdura" i czysty absurd! Owi naukowcy NIE uwzględnili przecież w swoich badaniach "pogody", zaś wszystkie wnioski do jakich doszli są właśnie produktem działania pogody. Wszakże fakt, że ludzie łysi, ze sztucznymi zębami, reumatyzmem, oraz zjadający codziennie co najmniej jednego banana spędzają najwięcej czasu na spacerach wynika z tego, że są starzy i na emeryturach, stąd zawsze mogą wybrać czas swego spaceru kiedy właśnie NIE pada. Tymczasem pozostali ludzie są młodzi, większość dnia muszą pracować aby zarobić na życie, zaś kiedy w końcu mogliby wyjść na spacer, typowo właśnie zaczyna padać deszcz!
       Powyższy przykład celowo wymyśliłem tak aby możliwie najlepiej i humorystycznie zilustrować z jego pomocą niezgodność z kryteriami moralnymi działań zawodowych badaczy i decydentów z grona dzisiejszej oficjalnej ateistycznej nauki, oraz wynikająca z tego bzdurność i kłamliwość wniosków do jakich oni dochodzą. Ekstrapolowanie bowiem takich zachowań naukowców i decydentów na osiągnięcia naukowe zilustrowane i omówione w filmie dostępnym poprzez YouTube i zatytułowanym "Dr Jan Pająk portfolio", tj. na teorie, filozofie, odkrycia naukowe, wynalazki i formalne dowody zaprezentowane w owym filmie, doskonale wyjaśnia wiele problemów jakie napotyka badanie, upowszechnianie i wdrażanie tych osiągnięć. Przykładowo wyjaśnia dlaczego naukowi decydenci starali się usuwać mnie ze swych uczelni natychmiast po odkryciu jakie tematy badam i popularyzuję w swoim wolnym czasie i przy własnym ich finansowaniu. Wyjaśnia też dlaczego żadna placówka naukowa na świecie otwarcie NIE zaaprobowała ani NIE podjęła budowy któregokolwiek z moich wynalazków - chociaż propozycje i projekty podjęcia takiej budowy rozesłałem praktycznie do wszystkich instytucji badawczo-rozwojowych na świecie zajmujących się interesującymi mnie tematami. Wyjaśnia też dlaczego decydenci naukowi i oficjalna nauka cichcem blokują, zaś otwarcie ignorują i bojkotują każdą naukową ideę jaka wywodzi swe pochodzenie z mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji oraz z mojej filozofii totalizmu - chociaż dla dobra całej ludzkości, teoria ta i filozofia powinny być już nauczane w praktycznie każdej szkole średniej i uczelni aby balansować sobą kłamliwie wmuszane tam młodzieży wyłącznie ateistyczne światopoglądy, zaś wywodzące się z tej teorii i filozofii nowe idee powinny być usilnie wdrażane w codziennym życiu (pomijając już fakt, że uwaga mieszkańców Ziemi NIE powinna być odwracana jakimiś bzdurnymi filmami o innej, zmyślonej "teorii wszystkiego", od odnotowania, że to moje badania pozwoliły na wypracowanie faktycznej "teorii wszystkiego".)
       Aczkolwiek omawiany na wstępie tego punktu przykład badań jedynie zmyśliłem, faktycznie doskonale oddaje on sobą dzisiejszą rzeczywistą sytuację z badaniami naukowymi. W dzisiejszych badaniach zawodowi naukowcy już standardowo pomijają bowiem to co jest w nich najważniejsze, mianowicie: poziom "moralności" u ludzi dotykanych następstwami tego co stanowi temat danych badań, oraz reakcję Boga na ów poziom moralności. Tymczasem w naszym świecie, co do którego zostało już formalnie udowodnione, że Bóg istnieje, absolutnie wszystko musi być uzależnione od poziomu ludzkiej moralności i od reakcji Boga na ów poziom - czyli od poziomu ludzkiego posłuszeństwa w wypełnianiu wymagań i nakazów Boga oraz od zasad boskiego reagowania na poziom tego posłuszeństwa. (Po totaliztyczną definicję "moralności" jako "poziomu posłuszeństwa wobec nakazów i wymagań Boga", patrz punkt #B5 na mojej stronie morals_pl.htm, natomiast po najważniejszy z formalnych dowodów, że Bóg istnieje - patrz punkt #G2 na mojej stronie god_proof_pl.htm.) Bez zaś uwzględnienia moralności i metod działania Boga jako czynników które decydują o losach ludzi, praktycznie wszystko co naukowcy dzisiaj badają prowadzi do wniosków równie absurdalnych jak w powyższym moim wymyślonym przykładzie badaczy spacerowiczów! Innymi słowy, pomijanie w jakichkolwiek badaniach wpływu ludzkiej moralności na przedmiot owych badań, jest równoznaczne z celowym wypaczaniem wyników owych badań oraz usiłowaniem osiągania kłamliwych i bzdurnych wniosków końcowych jakie mają służyć okłamywaniu i oszukiwaniu ludzi korzystających z owych wniosków. Jak zaś bzdurne i kłamliwe mogą być takie wnioski oficjalnej nauki uzyskiwane przez pominięcie wpływu ludzkiej moralności, najlepiej dowodzą moje odkrycia opublikowane na totaliztycznych stronach internetowych, które ujawniają istnienie silnej i faktycznej współzależności losów indywidualnych ludzi oraz całych tzw. "intelektów grupowych" od poziomu moralności jaki charakteryzuje ich życie. Przykładowo, w punkcie #G1 swej strony o nazwie will_pl.htm opisałem swoje odkrycie jakie kiedyś mnie zaszokowało, jednak jakie potem otworzyło mi drzwi do ogromnie istotnych następnych odkryć, mianowicie że osoby, które już w młodości nauczyły się zagłuszania głosu swego sumienia, a stąd które już od najmłodszych lat kierują się na ścieżkę niemoralności, umierają w relatywnie młodym wieku. Podobny los spotyka też intelekty grupowe. Przykładowo, w punkcie #D3 niniejszej strony opisałem co się stało z krzywdzącym rolników ze wsi Wszewilki państwowym przedsiębiorstwem "P. P. Melioracje". Natomiast w punktach #I3 i #I3.1 swej strony o nazwie petone_pl.htm opisuję wyniki swych badań nad nieszczęściami i kataklizmami jakie trapiły miejscowości sąsiednie, jednak zawsze omijały nowozelandzką miejscowość Petone, w okolicach której mieszka owych co najmniej 10 wymaganych przez Biblię osób o szczególnie moralnych zachowaniach, których Biblia nazywa "sprawiedliwymi". Z kolei w punktach np. #H2 do #H7 swej strony tapanui_pl.htm opisałem zniszczenia aż szeregu miast słynących w swoich czasach z wysoce niemoralnego prowadzenia się ich mieszkańców - przykładowo miasta Winety na Bałtyku, Salamis na Cyprze, Saeftinghe w Niderlandach, Port Royal na Jamajce, Kororareki w Nowej Zelandii, Pompei we Włoszech, itp. Oczywiście, podobnych przykładów moje strony zawierają znacznie więcej - po dalsze patrz skorowidz zawarty na stronie o nazwie skorowidz.htm.
       Informacja jaką staram się tutaj podkreślić i wyjaśnić czytelnikowi, to że: jeśli w badaniach np. losów indywidualnych ludzi lub tzw. "intelektów grupowych" zupełnie pominie się uwzględnianie wpływu ich "moralności" oraz reakcji Boga na poziom ludzkiej moralności, wówczas wnioski do jakich się dochodzi stają się kompletną bzdurą, zaś upowszechnianie tych wniosków jest równoznaczne z celowym okłamywaniem odbiorców tych wniosków. Ponieważ zaś w każdych badaniach prowadzonych przez ludzi, przedmiot owych badań zawsze posiada jakieś tam powiązanie z ludźmi o określonych poziomach moralności, praktycznie więc wszelkie badania jakie ludzie prowadzą zawsze dadzą kłamliwe wyniki jeśli pominie się w nich wpływ moralności na przedmiot owych badań. To zaś wiedzie do ustaleń jakie opisuję aż na całym szeregu totaliztycznych stron, mianowicie że NIE tylko niektóre stwierdzenia oficjalnej nauki (w rodzaju oświadczeń o odkryciu "fal grawitacyjnych" czy "bozonu Higgsa" - jakie opisałem dokładniej w punkcie #E1.1 strony telepathy_pl.htm), a praktycznie już wszystko o czym obecnie wypowiada się oficjalnie monopolistyczna nauka (tj. nauka jaka nadal zazdrośnie strzeże swego monopolu na badania i na edukację) jest wierutnym kłamstwem i zwodzącą ludzi bujdą na kółkach, a stąd zawierzenie tym kłamstwom i zwodzeniu nauki już doprowadziło nasz świat do niemoralności, chaosu, nieszczęść, wyzysku i niesprawiedliwości jakie obecnie w nim widzimy, zaś jeśli ludzkość w porę się NIE opamięta i NIE zaprzestanie czynienia tego do czego owa oficjalna nauka ją kieruje, wówczas zawiedzie to ludzkość aż do samozadanego zniszczenia.
       Na totaliztycznych stronach opisałem liczne przykłady do jakich nieszczęść, zniszczeń i zniekształceń naszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości prowadzą wypaczenia i kłamstwa upowszechniane przez dzisiejszą oficjalną naukę - po przykłady patrz punkt #B2 strony humanity_pl.htm, punkty #T1 do #T8 mojej strony o nazwie solar_pl.htm, punkty #M1 do #M2 strony telekinetyka.htm, punkty #A1 do #A5 oraz #F5 strony cooking_pl.htm, cała strona tornado_pl.htm, cała strona katrina_pl.htm, cała strona wtc_pl.htm, oraz jeszcze kilka innych totaliztycznych stron. Jak zaś liczne są owe wypaczenia i kłamstwa, oraz jak głęboko zagnieździły się one już w samych fundamentach starej oficjalnej nauki, wyjaśnia to aż cały szereg totaliztycznych stron i publikacji - po ich przykłady patrz podrozdział H1.3 z tomu 4 mojej najnowszej monografii [1/5], albo punkt #C4.7 ze strony o nazwie morals_pl.htm, albo punkt #D4 ze strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm, albo punkt #K1 ze strony o nazwie tapanui_pl.htm, czy też cała strona o nazwie god_istnieje.htm.
       Szczerze mówiąc, to dopiero kiedy uświadomiłem sobie wszelkie następstwa celowego unikania przez oficjalną naukę uwzględnienia w swych rozważaniach wpływu ludzkiej moralności, oraz reakcji Boga na ludzką niemoralność, zrozumiałem co faktycznie miał Bóg na myśli kiedy w Biblii nam ujawnił ostrzeżenie, które ja dokładniej rozwinąłem w punkcie #C4.7 strony o nazwie morals_pl.htm, mianowicie (patrz Biblia, Ew. Św. Mateusza, wersety 7:17-18), cytuję: "każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców." Wszakże jednym z celów owego ostrzeżenia jest wyjaśnienie ludziom m.in. co się stanie w sytuacjach takich jak dzisiejsza z nauką, np. co się stanie jeśli ludzkość zawierzy stwierdzeniom dzisiejszej oficjalnej nauki i będzie wdrażała w życie to co owe stwierdzenia wytyczają. Wszakże z rzeczywistego życia każdy wie, że owoce ze złych drzew to te, które są trujące - stąd konsumowanie takich trujących owoców oznacza sprowadzanie na siebie bolesnej śmierci. (Tak nawiasem mówiąc, to stopniowe nadchodzenie na ludzkość owej bolesnej śmierci poprzez "samozatrucie" się "owocami oficjalnej nauki", już obecnie staje się coraz wyraźniej widoczne - tak jak wyjaśniam to w omawianym tu filmie "Dr Jan Pająk portfolio", linki do którego podaje punkt #A1 niniejszej strony.)
       Powodem dla którego oficjalna nauka zabłądziła i od dłuższego już czasu wiedzie ludzkość wprost ku zagładzie, jest iż pozwoliliśmy nauce stać się monopolistyczną instytucją. Każda zaś monopolistyczna instytucja szybko popada w coraz głębszą "korupcję", opisywaną dokładniej m.in. w punkcie #E3 mojej strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm. Tymczasem z upływem czasu korupcja monopolistycznych instytucji szybko osiąga 100% poziom zaawansowania, przy którym dane instytucje w praktyce zaczynają służyć celowi jaki jest dokładną odwrotnością celu dla jakiego wypełniania instytucje te oryginalnie zostały powołane. Faktycznie to sytuację takiej 100% korupcji w chwili obecnej osiąga coraz więcej instytucji na świecie, w tym wiele rządów całych krajów. (Ogromnie trudno znaleźć w dzisiejszych czasach jakiś rząd, który NIE działałby jak monopolistyczna instytucja.) Jest też niemal ironią, że ludzkość już dawno temu wypracowała dla siebie metodę balansowania monopoli, jaka to metoda zapobiega osiąganiu przez nie owej wysoce niszczycielskiej 100% korupcji. Metoda ta jest znana pod nazwą "konkurencja". Niestety, w ostatnich czasach metoda ta jest stosowana w życiu publicznym coraz rzadziej. Przykładowo, aby wyprostować obecne błędy, wypaczenia i kłamstwa oficjalnej nauki, wystarczyłoby aby oficjalnie powołać konkurencyjną wobec niej, nową "totaliztyczną naukę" - tak jak wyjaśniam to dokładniej w punkcie #C6 swej strony telekinetyka.htm. Tyle tylko, że stara, oficjalna, ateistyczna nauka, będzie się broniła jak tylko może przed utratą swego monopolu, czyli przed oficjalnym powołaniem nowej "totaliztycznej nauki". Wszakże moja teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji oraz filozofia totalizmu powstały jeszcze w 1985 roku (czyli aż 31 lat przed wyprodukowaniem w 2016 roku omawianego tu filmu "Dr Jan Pajak portfolio") i są one nieustannie upowszechniana przez cały ów czas. Na przekór tego, chociaż w przeciwieństwie do "szajsowatych" teorii i filozofii upowszechnianych przez starą oficjalną naukę, dla mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu ich poprawność i zgodności z rzeczywistością zostały już udowodnione, ciągle oficjalna nauka upiera się aby ani mojej "teorii wszystkiego" ani filozofii totalizmu oficjalnie NIE uznawać i aby blokować ich upowszechnianie się. Owo zaś jej upieranie się wyrządza nieopisane zniszczenia i straty w całej naszej cywilizacji - na co staram się zwrócić uwagę czytelnika opisami niniejszego punktu. Tymczasem oficjalne powołanie takiej nowej, konkurencyjnej "nauki totaliztycznej" zmusiłoby starą naukę do zaczęcia odpowiedzialnego mówienia prawdy i do wkładania większej uwagi i faktycznych badań w to co obecnie stara nauka czyni lukratywnie, nieodpowiedzialnie i w sposób niemal bezmyślny. Wszakże gdyby istniała konkurencyjna wobec starej, nowa "nauka totaliztyczna", wówczas w każdym przypadku rozsiewania kłamstw przez starą naukę, nowa nauka by kłamstwa te korygowała (co zresztą, na przekór iż działam tylko jedno-osobowo, ja staram się czynić już obecnie). Dlatego owo oficjalne powołanie nowej, konkurencyjnej "totaliztycznej nauki" musi być siłą narzucone przez ludzi i rządy, a NIE pozostawione luminarzom i decydentom nauki aby próbowali je dokonywać sami na ochotnika. Jednak jest to warte wysiłku, bowiem może uratować to ludzkość przed szybko już nadchodzącą zagładą - czyli między innymi, uratować być może i twoje czytelniku życie oraz życie tych których najbardziej kochasz.
       Niestety, znając dzisiejszą największą słabość ludzkości, jaką jest "pasywność" opisywana w punkcie #N2 mojej strony pajak_na_prezydenta_2020.htm, z góry wiadomo co się stanie z powołaniem nowej "nauki totaliztycznej". Mianowicie, ludzie będą nad tym przemyśliwać, a być może i debatować, jednak wcale NIE działać - tak jak to obecnie czynią w sprawie "ocieplania się klimatu". Otrząsną się dopiero około 2040 roku, kiedy nadejdzie zagłada ludzkości zapowiadana w omawianym tu filmie z www.youtube.com o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Po zagładzie zaś, wszystko będzie zniszczone, w tym także oficjalna nauka. Stąd ci nieliczni ludzie, którzy ją przetrwają, będą musieli wszystko zacząć budować od nowa. Oczywiście, wiedząc już, że to uprzednia ateistyczna oficjalna nauka zepchnęła ludzkość do zagłady, odbudują już NIE ją, a nową "naukę totaliztyczną". Problem jednak będzie wówczas polegał na tym, że nawet nowa "nauka totaliztyczna", jeśli będzie istniała i działała bez jakiejś konkurencji, z czasem też obrośnie w "korupcję" - obecne problemy po jakimś czasie zaczną się więc od nowa. Dlatego najkorzystniej by było, aby już obecnie ludzie jednak na chwilę zaprzestali owego pasywnego oglądania telewizji i opychania się kanapkami, oraz już teraz stworzyli nową "naukę totaliztyczną" - kiedy jeszcze stara nauka NIE została zniszczona (tak że obie te nauki, działając już w sytuacji konkurencji ze sobą powstrzymywałyby się nawzajem przed popadnięciem w korupcję, a stąd pracowicie zmierzałyby ku dobru całej ludzkiej cywilizacji). Wszakże powołanie takiej nowej nauki wcale NIE jest trudne. Wystarczy aby w jakimś kraju, np. w Polsce, na początek otworzyć choćby tylko jedną państwową uczelnię wyższą, która zatrudniłaby wyłącznie naukowców już praktykujących filozofię totalizmu i stąd zdolnych do zdania "egzaminu wstępnego" ze znajomości tej filozofii, a także aby we wszystkich uczelniach i szkołach średnich kraju zacząć balansować obecną dysproporcję w ateistycznym nauczaniu poprzez podjęcie obowiązkowego nauczania filozofii totalizmu oraz mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji.
       Czytając powyższe logiczne uzasadnienia dlaczego wszystko co dzisiaj twierdzi oficjalna nauka jest kłamstwem, a także zapoznając się z poszarzającym powyższe wywody punktem #B2 ze strony o nazwie filozofii totalizmu oraz punktem #C4.7 strony o nazwie morals_pl.htm, czytelnik zapewne zaczyna zadawać sobie pytanie: jak rozpoznawać badania które dają kłamliwe wyniki oraz jakim wynikom badań można zaufać? Odpowiedź na nie jest bardzo prosta: jedyne wyniki badań jakie NIE reprezentują sobą kłamstwa, to te w których jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na owe wyniki uwzględniono moralność ludzi powiązanych w jakikolwiek sposób z przedmiotem owych badań oraz z ich wynikami. (Odnotuj przy tym, że przez powyższe słowo "moralność" należy rozumieć jej totaliztyczną definicję, tj. "poziom czyjegoś podporządkowania się boskim przykazaniom i wymaganiom sprecyzowanym w Biblii". Ja bowiem w swoich publikacjach NIE używam bez podania uprzedniego ostrzeżenia wypaczonej "naukowej moralności" opisywanej w punktach #B2, #B6 i #B7 mojej strony morals_pl.htm.)


#B4. Generalne informacje o filmie "Dr Jan Pająk portfolio":

       Opisywany tu film jest w wersji polskojęzycznej jest około 35 minutowy. Projektatntem jego scenariusza, autorem animacji, oraz producentem jest mój przyjaciel, Dominik Myrcik. Film nosi tytuł: Dr Jan Pająk portfolio.
       Film "Dr Jan Pająk portfolio" w bardzo interesujący, żywy i wymowny sposób dokumentuje, animuje i objaśnia te z najważniejszych wyników moich badań i wynalazczości, które powinny zainteresować praktycznie każdego. Przykładowo, omawia on m.in. szybko nadchodzące masowe wymarcie naszej cywilizacji, jakie większość ludzi żyjących dzisiaj na Ziemi już wkrótce będzie miała wątpliwy przywilej osobistego doświadczenia na sobie - jeśli w międzyczasie ludzkość NIE zdobędzie się na powdrażanie w życie owych NIE łamiących kryteriów moralnych, przyszłościowych urządzeń technicznych jakie opisane są w omawianym tu filmie. Powody i scenariusz tego masowego wymarcia ludzi opisałem szczegółowiej m.in. w punktach #H1 do #H3 z mojej strony o nazwie przepowiednie.htm. Zresztą fakt, że zagłada ta już nadchodzi, oprócz mnie zaczyna odnotowywać coraz większa liczba ludzi otwartych na prawdę. Wszakże wystarczy uważnie wyglądnąć dziś przez okno, aby odnotować, że jesteśmy jak pasażerowie rozpędzonego pociągu, który pędzi po torach kończących się na już dostrzegalnej przepaści, jednak którego błagania pasażerów skierowane do maszynistów jacy nim kierują trafiają na głuche uszy. Mój osobisty raport o postępach ludzkości w zmierzaniu ku tej zagładzie, czytelnik może znaleźć np. w punktach #T1 do #T8 strony o nazwie solar_pl.htm, w punktach #A1 do #A5 strony cooking_pl.htm, a także na stronach jakie wskazuję w punktach #G1, #F2, #E3 i #A1 swej strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm.
       Film "Dr Jan Pajak portfolio" zawiera także wpisane w sobie NIE łamiące kryteriów moralnych rozwiązania dla niemal wszystkich obecnych problemów technicznych ludzkości. Przykładowo, ujawnia on że z użyciem moich "Baterii Telekinetycznych" daje się generować elektryczność bez produkowania zanieczyszczeń zabijających naszą planetę i uśmiercających ludzi. Albo przykładowo, że zbudowanie moich Telepatyzerów (albo Piramidy Telepatycznej) wyeliminuje fale elektromagnetyczne jakie obecnie indukują raka u ludzi i uśmiercają pszczoły - tak jak opisałem to w punkcie #T7 mojej strony o nazwie solar_pl.htm. Itd., itp. Aby ujawnić czytelnikowi dokładnie dla "jakich" problemów ludzkości, omawiany film dostarcza "jakiego" rozwiązania, już w następnym punkcie #B5 niniejszej strony, a także w punkcie #H2 ze strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przygotowałem odrębne opisy, w jakich szczegółowo rowiązania te powyjaśniałem. Rekomenduję aby tam zaglądnąć.
       Podając rozwiązania dla obecnie nurtujących ludzkość problemów, omawiany tu film oczywiście niebezpośrednio (tj. "między wierszami") wskazuje owe problemy. Aby więc ujawnić też czytelnikowi jakie problemy to są i na czym one polegają, w punkcie #B6 niniejszej strony, a także w punkcie #H3 ze strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm, przygotowałem też odrębne opisy, w jakich szczegółowo problemy te powyjaśniałem. Rekomenduję aby i tam zaglądnąć.
       Film "Dr Jan Pajak portfolio" daje się oglądać na niemal każdym urządzeniu z ekranem podłączonym do internetu i mającym dostęp do YouTube (w tym na komputerach PC). Stąd ja rekomendowałbym, aby oglądać go aż kilkakrotnie, w tym wstępnie (po raz pierwszy i szybko) na ekraniku swojego domowego komputera. Wszakże po takim wstępnym poznaniu, co film ten prezentuje, można lepiej zrozumieć i docenić jego szczegółowe opisy z niniejszej strony. Stąd wkrótce po owym pierwszym oglądnięciu, rekomendowałbym przeczytać jego szczegółowsze opisy z wybranych przez siebie punktów tej "części #B" strony. W końcu, tj. już po poznaniu interesujących nas jego opisów z niniejszej strony, warto ów film jeszcze raz oglądnąć już szczegółowiej i z większym już zrozumieniem.
       Do tego już powtórnego, szczegółowego oglądania owego filmu, rekomendowałbym użyć dużego ekranu jakiegoś nowoczesnego telewizora - np. u siebie, lub u swojej rodziny czy znajomych. (Oczywiście, jeśli czytelnik ma taki telewizor łatwo dostępny, wówczas może na nim oglądać ów film już za pierwszym, wstępnym razem.) Wszakże jeśli czytelnik zechce doświadczyć i docenić kunszt jego obrazów i dźwięków, a także poznać szczegóły jego fabuły oraz wspaniale zaprojektowanych i wykonanych jego obrazów i animacji, wówczas najlepiej go oglądnąć właśnie na dużym ekranie nowoczesnego telewizora. Taki nowoczesny telewizor w pełni bowiem uwypukli jego cechy jakościowe, takie jak wysoka rozdzielczość (HD), wysoka jakość (HQ), oraz wpaniałe kolory i dźwięk. Stąd najlepszym dla jego oglądania byłby jakiś tzw. "smart" telewizor, jaki z definicji ma bezpośrednie połączenie z internetem (ja go oglądam na moim 42 calowym "smart" telewizorze firmy LG - tym samym dla którego zaprogramowane też zostały moje "playlisty", np. "playlista" dostępna pod adresem www.pajak.org.nz/p_12fb.htm), albo też byłby telewizor który jest podłączony do komputera, kiedy ów komputer jest z kolei podłączony do internetu.
       Omawiany tu film jest naprawdę wspaniale zaprojektowany i wykonany (jego wykonanie zajęło pół roku pracy i trwało od listopada 2015 do maja 2016 roku). Chociaż więc owi zajadli wrogowie i krytykanci, jakich moje odkrycia i dorobek naukowy nadal mają wielu, zapewne natychmiast oskarżą mnie tutaj o stronniczość, ja wierzę iż jest on najlepszym filmem prezentującym czyjkolwiek dorobek naukowy jaki dotychczas został wykonany i wystawiony w YouTube - jeśli ktoś wierzy inaczej, wówczas wyzywam go aby wskazał nam jakikolwiek jeszcze lepszy film tego typu. Faktycznie uważam za ogromny dla mnie zaszczyt i przyjemność, że tak doskonały film pokazuje najważniejsze "kamienie milowe" mojego dotychczasowego dorobku naukowego. NIE mogłem otrzymać cenniejszego od tego filmu daru z okazji swoich 70-tych urodzin!
       Co mnie szczególnie cieszy, to że film ten został zaprojektowany, zaanimowany i wykonany przez Polaka, a ściślej przez Górnoślązaka. W ten sposób udowadnia on również jak utalentowane i perfekcyjne są osoby wywodzące się z Polski. Nie może więc nas już dziwić owo powiedzenie, które opisałem w punkcie #E1.1 swej strony telepathy_pl.htm, iż od jakiegoś już czasu upowszechnia się ono w Anglii, a które stwierdza coś w rodzaju "zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca". Jakaż to strata, że cały ten talent, wiedza i możliwości ludzi urodzonych i wychowanych w Polsce służą obecnie innym narodom. Miejmy nadzieję, że moje wysiłki opisywane m.in. na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przekierują dla postępu Polski owe dobra intelektualne wywodzące się z Polski, a stąd z czasem zaowocują przywróceniem Polsce jej dawnych mocy moralnych, wielkości, dobrobytu i siły przysłowiowo inspirujących inne narody od morza do morza.
       Obrazy tego filmu formują doskonały fundament wizualny dla opisów z niemal wszystkich totaliztycznych stron, zaś zawarty w nich ładunek emocjonalny porusza do głębi. W połączeniu więc z wyjaśnieniami i materiałem dowodowym udostępnionym niniejszą, oraz innymi totaliztycznymi stronami, film ten ma potencjał aby dostarczyć owego przełomowego impulsu jaki zmienia kurs życia oglądającego. Z opinii też zwrotnych, jakie w sprawie tego filmu dotychczas do mnie dotarły, wynika dosyć klarownie, iż właśnie takie jest jego działanie na widza.


#B5. Rozwiązania dzisiejszych problemów ludzkości postulowane filmem "Dr Jan Pająk portfolio":

       Głównym powodem dla którego całą niniejszą stroną, a także skróconymi ogłoszeniami poumieszczanymi na na kilku innych swych stronach internetowych, zapraszałem czytelnika do oglądnięcia owego około 35 minutowego darmowego filmu o tytule "Dr Jan Pajak portfolio", jest że film ten pokazuje przyszłościowe teorie, idee filozoficzne i urządzenia, wnoszące potencjał aby rozwiązać niemal wszelkie problemy dzisiejszej ludzkości. Dzięki bowiem sposobowi na jaki ilustratywnie prezentuje on treść tych teorii, idei i urządzeń, film ów m.in. ułatwia nam poznanie:
       (A) Naukowego zrozumienia Boga i niektórych metod boskiego działania, w tym szczególnie poznanie:
(A1) Formalnego dowodu naukowego na istnienie Boga.
(A2) Istnienia i zlokalizowania boskiego świata intelektu.
(A3) Wymagań Boga i zasad naszego wykazywania posłuszeństwa Bogu.
       (B) Wehikułów jakie otworzą dla ludzkości nieograniczone zasoby kosmosu, w tym między innymi:
(B1) Wyglądu i działania Magnokraftu zdolnego wynieść ludzi do gwiazd.
(B2) Możliwości Wehikułu Telekinetycznego o nieskończenie szybkich lotach.
(B3) Zdolności Wehikułu Czasu do cofania ludzi w czasie, np. do lat ich młodości.
       (C) Urządzeń do bezzanieczyszczeniowego generowania energii i paliw, w tym:
(C1) Baterii Telekinetycznej do generowania elektryczności z ciepła otoczenia.
(C2) Urządzeń telekinetycznych produkujących darmowe paliwa (np. wodór i tlen).
(C3) Komory Oscylacyjnej zdolnej do akumulowania nieskończonej ilości energii.
       (D) Urządzeń zdolnych do wyeliminowania obecnych zagrożeń i plag ludzkości, np.:
(D1) Wehikułu Czasu zdolnego pokonać śmierć i dać ludziom „uwięzioną nieśmiertelność”.
(D2) Sejsmografu Zhang Henga telepatycznie przewidującego nadchodzące trzęsienia ziemi.
(D3) Urządzeń telekinetycznych i telepatycznych eliminujących zanieczyszczenia.
       (E) Urządzeń łącznościowych do natychmiastowej komunikacji międzygwiezdnej, tj.
(E1) Piramidy Telepatycznej i Telepatyzera do telepatycznej konwersacji za pośrednictwem wymiany myśli.
(E2) Teleskopu i Rzutnika Telepatycznego do wizualnej łączności z gwiazdami.
(E3) Telefonu Telepatycznego eliminującego zabójcze (rakotwórcze) fale radiowe.
       (F) Ponadto, film ten umożliwia także (pośrednio) poznanie najważniejszych problemów obecnej ludzkości (po wykaz tych problemów - patrz następny punkt #B6 niniejszej strony).
* * *
       Idee składające się na treść filmu „Dr Jan Pająk portfolio” są opisane i szczegółowo wyjaśnione m.in. w punkcie #B1 niniejszej strony, a także na szeregu innych stron i monografii wskazywanych w owym punkcie #B1.
       Z kolei współpraca Jana Pająk i Dominika Myrcik prawdopodobnie jest już znana Państwu z "Rys. #B1ab" i "Rys. #N5ab" na stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm.


#B6. Ilustracyjne zestawienie najważniejszych problemów dzisiejszej ludzkości wymagających najpilniejszego rozwiązania:

       Niezależnie od możliwości poznawczych, już wyszczególnionych w punkcie #B5 powyżej, ów około 35 minutowy film o tytule "Dr Jan Pajak portfolio" (od 5 maja 2016 roku wystawiony na www.youtube.com), pośrednio i dyplomatycznie, bo jakby "między wierszami", uświadamia nam też główne problemy ludzkości, dla których ateistyczny monopol starej nauki na badania i na edukację, a także przerażająco szybko szerząca się korupcja opisywana dokładniej w punktach #E3 i #E4 mojej strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm, uniemożliwiają nam poznanie już istniejących rozwiązań dla tych problemów. Problemy te są powodowane przez, oraz obejmują, m.in.:
       (a) Odwrócenie się oficjalnej nauki i edukacji od Boga, co powoduje m.in.:
(a1) Upadek moralny ludzkości i przybycie plag sciąganych tym upadkiem.
(a2) Oficjalne ignorowanie dowódu na istnienie Boga i wiedzy o Bogu.
(a3) Zawężanie światopoglądu i rozwoju duchowego ludzi.
       (b) Upieranie się oficjalnej nauki przy niemal już "starożytnych" technologiach i napędach, jakie m.in.:
(b1) Zanieczyszczają otoczenie i wyniszczają naturę.
(b2) Swą prymitywnością przygniatają ludzkość i blokują jej "faktyczny postęp". ("Faktyczny postęp" to taki, który polega na poszukiwaniu i wdrażaniu w życie zupełnie nowych i nieznanych wczesniej idei, stąd który należy wyraźnie odróżniać od praktykowanego w dzisiejszych czasach jedynie "udoskonalania starych idei" - tak jak wyjaśnia to szerzej punkt #G4 mojej strony eco_cars_pl.htm.)
(b3) Ograniczają światopoglądy ludzi i czynią ich więźniami planety Ziemia.
       (c) Blokowanie badań i rozwoju nieznanych i niepowdrażanych przez ludzkość metod generowania elektryczności, jakie:
(c1) Konsumowałyby ciepło otoczenia, NIE generując żadnych zanieczyszczeń.
(c2) Wyeliminowałyby spalanie paliw w celach napędowych i zasilających.
(c3) Akumulowałyby ogrom energii, eliminując budowę sieci elektrycznych.
       (d) Uniemożliwianie przez oficjalną naukę prac nad urządzeniami oraz rozwiązaniami społecznymi eliminującymi plagi dzisiejszej ludzkości, poprzez:
(d1) Blokowanie szerzenia wśród ludzi przełomowych odkryć i idei - np. blokowanie oficjalnego uznania Konceptu Dipolarnej Grawitacji oraz filozofii totalizmu.
(d2) Zakwalifikowywanie telekinezy i telepatii do kategorii zabobonów i tabu, zajęcie się jakimi wystawia badających na oficjalne prześladowania.
(d3) Upieranie się przy udoskonalaniu starych idei zamiast rozwijania nowych idei - np. na udoskonalaniu rakiet, zamiast zbudowania Magnokraftu.
       (e) Szykanowanie prac rozwojowych nad nowymi urządzeniami łączności, które:
(e1) Używałyby "uniwersalnego języka myśli", jaki jest wspólny dla wszystkich istot.
(e2) Umożliwiałyby natychmiastową międzygwiezdną łączność telepatyczną.
(e3) Zastępowałyby niebezpieczne fale radiowe bezpieczną i szybką telepatią.
       (f) Ukrywanie błędów i wypaczeń dzisiejszych trendów w monopolizowanej przez ateistyczną naukę edukacji, przykładowo następujących wypaczeń:
(f1) Odchodzenia od balansu wiedzy przez rosnące monopolizowanie ateizmu.
(f2) Nieustannego spłycania edukacji wymogiem „równaj do najgorszego” (tj. przez wymóg nakładany na nauczycieli, aby wykładali na poziomie jaki jest zrozumiały dla najbardziej leniwych i głupich uczni).
(f3) Długoterminowej szkodliwości łamania prawa „zapracowania na wszystko” (jakie to prawo powoduje, że przyjemne dla uczni metody nauczania zalecane przez dzisiejszych naukowców, dają jedynie krótkoterminowe wyniki, zaś w długoterminowym działaniu są zapominane - tak jak opisuje to dokładniej strona o nazwie "morals_pl.htm").
       (g) Blokowanie rozwoju i propagowania nowej filozofii totalizmu i uniemożliwianie ludzkości powołania nowej nauki totaliztycznej, które to filozofia i nowa nauka otwarłyby dla ludzi horyzonty i możliwości jakie są opisane w poprzednim punkcie #B5 tej strony.
* * *
       Odnotuj, że każdą z idei omawianego tu filmu zdolną wyeliminować najważniejsze problemy dzisiejszej ludzkości i wynieść ludzi na nowy poziom rozwoju, szczegółowo wyjaśniają liczne strony internetowe, linki do których podaje punkt #B1. Z ich liczby, najbardziej polecałbym czytelnikowi zapoznanie się ze stroną dipolar_gravity_pl.htm, która wyjaśnia Koncept Dipolarnej Grawitacji, stroną totalizm_pl.htm, która opisuje najmoralniejszą filozofię świata dotychczas stworzoną przez człowieka, stroną propulsion_pl.htm, która omawia Tabelę Cykliczności, stroną magnocraft_pl.htm, która opisuje budowę i działanie gwiazdolotu zwanego Magnokraftem, stroną oscillatory_chamber_pl.htm, która opisuje Komorę Oscylacyjną, stroną immortality_pl.htm, która omawia działanie Wehikułów Czasu, stroną telepathy_pl.htm, która opisuje telepatię, stroną fe_cell_pl.htm, która opisuje baterię telekinetyczną, stroną seismograph_pl.htm, która omawia Sejsmograf Zhang Henga, stroną artefact_pl.htm, która prezentuje Telefon Telepatyczny, oraz stroną tekst_1_5.htm, która udostępnia gratisowe kopie wszystkich tomów mojej najnowszej monografii [1/5] zawierającej szczegółowe opisy wszystkich tych przełomowych idei. Ja gwarantuję tutaj czytelnikowi, że poznanie treści powyższych stron drastycznie zmieni przebieg jego życia.


Część #C: Jak film "Dr Jan Pajak portfolio" został przyjęty:

      

#C1. Dane ilościowe o oglądalności tego filmu:

       Film "Dr Jan Pajak portfolio" został załadowany do YouTube dnia 5 maja 2016 roku. W dniu 19 maja 2016 roku (znaczy po 11 dniach), około południa nowozelandzkiego, liczba oglądających jego polską wersję przekroczyła pierwszy "kamień milowy" 1000 oglądających. (Czyli w owym czasie ową polską wersję oglądano przeciętnie około 90 razy na dzień.) Tego samego dnia i czasu angielska wersja była oglądana 75 razy - pierwsze 100 oglądnięć owa angielska wersja przekroczyła dopiero w dniu 23 maja, tj. po 18 dniach. (Czyli w owych czasach ową angielską wersję oglądano przeciętnie początkowo około 7, a potem już tylko około 6 razy na dzień.) Z kolei niemiecka wersja do dnia 19 maja była oglądana 166 razy - czyli przeciętnie około 15 razy każdego dnia.
       Warto tu dodać, że Polska jest zamieszkała przez około 35 milionów ludzi, podczas gdy niemal cały świat mówi po angielsku - stąd liczba ludzi którzy potencjalnie mogli oglądać wersję angielską tego filmu jest co najmniej 100 razy wyższa niż liczba ludzi mówiących po polsku, podczas gdy w ów 19 maja 2016 roku faktyczna liczba mówiących po angielsku i oglądających film wynosiła mniej niż jedną-dziesiątą mówiących po polsku i oglądających ów film. To zaś wyjaśnia doskonale obecną sytuację w świecie jaka coraz silniej rzuca się w oczy.
       Kolejny kamień milowy 1500 oglądających polska wersja tego filmu osiagnęła około godziny 13-tej dnia 16 czerwca 2016 roku (nowozelandzkiego czasu) - czyli po około 42 dniach od chwili załadowania. W tym samym dniu i czasie wersja niemiecka była oglądnięta około 265 razy, zaś wersja angielska - 145 razy. Stąd średnie codzienne oglądnięcia tego filmu dla owego dnia spadły już do wartości około 36 oglądnieć/dzień dla wersji angielskiej, około 6 oglądnieć/dzień dla wersji niemieckiej, oraz około 3 oglądnieć/dzień dla wersji angielskiej.
       Następny kamień milowy 2000 oglądających polska wersja tego filmu osiagnęła około godziny 12 (w południe) dnia 10 lipca 2016 roku (nowozelandzkiego czasu) - czyli po około 66 dniach od chwili załadowania. W tym samym dniu i czasie wersja niemiecka była oglądnięta około 307 razy, zaś wersja angielska - 218 razy.
       Po dane liczbowe w sprawie dziennych oglądnięć mojego wywiadu dla Polskiego Radia w Londynie, oraz po wnioski jakie z tych danych wynikają - patrz punkt #E2 niniejszej strony.


#C2. Opinie zwrotne o filmie:

       Jak dotuchczas praktycznie wszystkie opinie zwrotne jakie otrzymałem w sprawie filmu były pozytywne i entuzjastyczne. Musiałem więc uważnie poszukiwać aby znaleźć w tych opiniach coś czego ktoś NIE przyjął z entuzjazmem. W tych zaś przypadkach kiedy udawało mi się znaleźć cokolwiek uważane za niedogodności filmu, wyraźnie wyłaniała się współzależność opinii od języka oglądającego. I tak polskojęzyczni oglądający, jeśli wyrażali jakiekolwiek zastrzeżenia, zawsze dotyczyły one braku wiedzy u oglądającego o tym czy urządzenia pokazane na filmie były już zbudowane przez kogoś i czy zadziałały. Natomiast angielskojęzyczni oglądający, jeśli już mieli jakieś zastrzeżenia, to dotyczyły one ich zdaniem zbyt wysokiego poziomu naukowego filmu, który powodował, że NIE bardzo byli w stanie zrozumieć pokazywanych na filmie idei. To właśnie moje przemyślenie owych nielicznych zastrzeżeń w opiniach oglądających o omawianym tu filmie, spowodowało że m.in. postanowiłem przygotować niniejszą stronę, zaś w jej "części #B" spróbować dopomóc w rozwianiu swych wątpliwości tym czytelnikom, którzy mogą mieć jakieś z owych powyższych dwóch zastrzeżeń - tj. w jej punkcie #B2 wyjaśnić polskojęzycznym oglądającym (1) "kto", "gdzie" i "kiedy" uprzednio już zbudował działające modele wszystkich urządzeń jakie ja potem musiałem ponownie powynajdywać, oraz "jakie dowody są już nam dostępne, że każde z owych urządzeń faktycznie było już gdzieś zbudowane i działało", a ponadto (2) w punkcie #B1 wskazać angielskojęzycznym oglądającym te miejsca na moich stronach internetowych lub monografiach, w których w możliwie najprzystępniejszy sposób staram się wyjaśnić każdą z idei omawianych na filmie.
       Jedna ze spraw, jaka w owych opiniach zwrotnych najbardziej mnie intryguje, to owe rzadko otrzymywane zastrzeżenia (2) angielskojęzycznych oglądających, iż jakoby film prezentuje idee o zbyt wysokim poziomie naukowym aby mogły być zrozumiane przez zwykłego oglądającego. (Czytelnikom którzy czytają niniejsze słowa, a zamierzają potem oglądnać ów film, proponuję sprawdzić, czy faktycznie w/g ich własnej opinii, film ten używa zbyt wysokiego poziomu naukowego objaśnianych idei.) Chodzi bowiem o to, że owe zastrzeżenia zdają się jedynie pojawiać u angielskojęzycznych oglądających, podczas gdy polskojęzyczni i niemieckojęzyczni oglądający doskonale rozumieją wszystko z tego filmu. Czyż więc jest możliwym, że poziom angielskojęzycznych systemów edukacyjnych, jakie niemal wszędzie idą za przykładem samej Anglii i działają już niemal wyłącznie na zasadach "opłacania edukacji przez samych studentów" - tj. na "user paid" zasadach (tak jak wyjaśniam to szczegółowiej w (1) z punktu #E1 swojej strony o nazwie rok.htm) spadł już aż tak nisko, że absolwenci takich "user paid" systemów edukacyjnych NIE są już obecnie w stanie zrozumieć nawet prostych idei pokazanych na omawianym tu filmie? Wszakże jeszcze w czasach, kiedy prowadziłem wykładanie w niektórych uczelniach bazujących na angielskojęzycznym systemie edukacyjnym typu "user paid", NIE uszło mojej uwagi, iż spora proporcja studentów owych uczelni miała poważne trudności z rozwiązywaniem problemów jakich rozwiązywania w Polsce uczą się jeszcze w szkole podstawowej. Zawsze szokowała mnie też w takich "user paid" systemach rosnąca w nich liczba grup uczniowskich, którzy zamiast spędzać czas na nauce, coraz większą proporcję swego szkolnego czasu spędzają na "eksperymentach edukacyjnych", na spotkaniach ze sławnymi, ważnymi lub zabawnymi osobistościami, w muzeach, na wycieczkach, na grupowych zabawach, na odmianach "mustry", na grze w piłkę albo na uprawianiu innych sportów, itp. (Odnotuj tutaj, że owe "user paid" systemy edukacyjne z samej swej natury sprzyjają nieustannemu spadkowi poziomu akademickiego. Wszakże w naturze studentów i ich rodziców, szczególnie matek, leży że jeśli "płaci się" za edukację, wówczas płacący ma prawo do otrzymania dyplomu za sam fakt udania się do takiej płatnej szkoły i uiszczenia w niej opłaty za naukę, nawet jeśli NIE wkłada w swoją naukę żadnego wysiłku - podobnie jak klient który udaje się do supermarketu i uiszcza tam zapłatę ma prawo do otrzymania dobra za jakiego zakup właśnie zapłacił.) Ów problem prawdopodobnego spadku poziomu akademickiego w angielskojęzycznych systemach edukacyjnych do aż tak szokująco niskiej wartości jest dla mnie na tyle intrygujący, że zapewne w przyszłości poświęcę mu więcej swych badań - a stąd też i więcej dodatkowych opisów w dalszej części niniejszej strony. Wszakże problem ten bezpośrednio przyczynia się do przyspieszania nadejścia tego o czym omawiany tu film ostrzega przy samym swym swym końcu - tj. nadejścia samozadanej zagłady całej ludzkości.


Część #D: Raport z moich wysiłków, aby mieć prawo do nieodpłatnego odebrania w NZ przesłanej mi z zagranicy paczki z prezentem "druku" ulotek opisywanych w punkcie #A3, jakie potem rozdawałbym w okolicach miejsca swego zamieszkania w sposób wypełnianiajacy "zero-dolarową" zasadę totaliztyczną (czyli bez uiszczania jakiejkolwiek odpłatności przez żadną ze stron):

       (Cała niniejsza "część #D" jest kontynuacją punktu #A3 tej strony.)

#D1. Dlaczego w życiu trzeba się starać pokonywać przeszkody:

       W punkcie #C4.2 mojej strony internetowej o nazwie morals_pl.htm opisałem działanie tzw. pola moralnego - czyli pola podobnego do grawitacji, ale oddziaływującego na pracę naszych intelektów. To pole działa w dwóch etapach, a mianowicie w krótkoterminowym i długoterminowym. Jeśli czynimy coś, co jest moralnie poprawne, potrzebne, korzystne, oraz zgodne z wymaganiami Boga, wówczas w działaniu krótkoterminowym owo pole moralne stawia przeszkody przed osobą (lub przed intelektem grupowym), która podejmuje dany wysiłek uczynienia dobrego uczynku. Dopiero w swym długoterminowym działaniu (tj. dopiero po upływie tzw. "czasu zwrotu"), pole moralne podejmuje "nagradzanie" dokonanych uprzednio dobrych uczynków. W związku z takim jego działaniem, zgodnie z zaleceniami totalizmu gdy czynimy coś, co naszym zdaniem jest moralnie poprawne i dobre dla wszystkich zaangażowanych stron, wówczas jakieś przeszkody z całą pewnością krótkoterminowo się ujawnią, a naszym obowiązkiem jest podjęcie próby ich przezwyciężenia, ponieważ już samo ich istnienie jest dowodem na to, że cokolwiek wówczas staramy się osiągnąć spełnia kryteria moralne, a tym samym będzie korzystne w długoterminowej pracy mechanizmów moralnych. Jedyną zaś sytuacją, kiedy trzeba "poddać się" w obliczu piętrzących się przeszkód, to kiedy z naszego rozeznania wynika, że szansa na sukces jest wówczas taka sama jak w przysłowiowej sytuacji konfrontacji "byka z lokomotywą" (w owym trudnym przypadku jaki ja tu opisuję sytuacja może wyglądać jak taka właśnie szansa).


#D2. Raport o moich postępach w rozwiązywaniu problemu z prawem do odebrania przesyłki z bezpłatnymi ulotkami:

       Muszę się tu przyznać, że upłynęły już dwa dni od czasu mojej rozmowy z nowozelandzką urzędniczką celną, a ja nadal NIE widzę jak mógłbym rozwiązać w sposób akceptowalny dla filozofii totalizmu ów problem bezcłowego przepuszczenia przez granicę NZ, ulotek opisywanych uprzednio w punkcie #A3 tej strony, tj. jak mógłbym rozwiązać ów problem w sposób który nie łamie żadnych kryteriów moralnych ani żadnego ludzkiego prawa, a jednoczesnie czyniłby zadowolonymi wszystkie zaangażowane w niego strony. Jednak z wyników badań nowej "totaliztycznej nauki" przeprowadzonych w sprawie rozwiązywania trudnych problemów życiowych wiem doskonale, że co najmniej jedno takie idealne rozwiązanie istnieje, tylko tylko, że zawsze jest ono dobrze ukryte i trzeba włożyć wiele wysiłku aby je znaleźć (to idealne rozwiązanie totalizm nazywa "autostradą przez morze" - po szczegóły patrz punkt #A2.4 z mojej strony internetowej totalizm_pl.htm, punkt #C4.2 z mojej strony internetowej morals_pl.htm, czy punkt #J3 z mojej strony internetowej pajak_do_sejmu_2014.htm). Kiedy znajdę takie rozwiązanie, wówczas natychmiast je tutaj opiszę razem z wynikami jakie da jego wprowadzenie w życie.
       Trzeciego jednak dnia od mojej pamiętnej rozmowy z NZ umundurowaną oficerką celną otrzymałem radę co mógłbym dalej uczynić w tej sprawie. Rady tej udzielił mi ktoś, kogo doskonałą wiedzę i znajomość życia oraz zasad rozwiązywania problemów życiowych bardzo podziwiam i ogromnie szanuję. Mianowicie, zaczął on od uświadomienia mi, że najpierw powinienem jakoś się dowiedzieć, co należałoby uczynić, aby przesyłka mimo wszystko nie podlegała ocleniu. Skoro zaś owa urzędniczka stwierdziła, że owa ulotka reprezentuje "enterprise" (tj. "przedsiębiorstwo"), to musi swoją opinię oprzeć na prawie. Byłoby więc dobrze, abym najpierw uzyskał informację, lub opinię prawnika, że moja działalność, przynajmniej ta prywatna, NIE podlega ocleniu, ponieważ jest niekomercyjna, zaś ja NIE posiadam założonej działalności gospodarczej, jakiej zaistnienie wymaga dokumentów firm typu business lub enterprise. Tak więc potrzebna byłaby opinia prawna, na jakiej podstawie Urząd Celny może zażądać opłaty od osoby nie prowadzącej żadnej działalności dochodowej.
       Aby uzyskać ową opinię, osoba radząca sugerowała, że narazie NIE mogę się jeszcze odwoływać w sprawie ulotek. "Odwołanie" takie mogłoby bowiem być dopiero moją reakcją na już kolejne działania Urzędu Celnego. Wszakże narazie Urząd ten jeszcze NIE podjął żadnych działań - urzędniczka jedynie poinformowała mnie o takiej możliwości, ale oficjalnego pisma nie było. Z tego powodu powinienem najpierw opisać swoją wizytę w tym Urzędzie (jednak bez szczegółów) i poinformować urząd, iż zostałem podczas wizyty poinformowany o konieczności wynajęcia agenta i zapłaty cła przy odbieraniu paczki z PRYWATNYMI ulotkami (drukiem) dla osoby nie prowadzącej działalności dochodowej ani NIE posiadającej dokumentacji o działalności gospodarczej, a w związku z tym chciałbym zasięgnąć pisemnej opinii Urzędu, tj. czy mogliby mi wskazać podstawę prawną do pobrania takiej opłaty od osoby prywatnej lub też czy mogliby przysłać mi link internetowy z tekstem tej ustawy, który potem mógłbym sobie przeczytać, ponieważ chciałbym być pewien, czy pobranie opłaty ma podstawy prawne. Oczywiście list ten musiałbym napisać w trybie przypuszczającym, grzecznym, jako zapytanie, pisząc coś w rodzaju "zapytanie w kwestii podstawy prawnej opłaty celnej od osób prywatnych".
       Po otrzymaniu powyższej rady, zacząłem "przymierzać się" do jej zrealizowania. Przymierzanie to zajęło mi kilka dni, bowiem muszę się tu przyznać, że NIE jestem "mocnym" w pisaniu grzecznego urzędowego listu (w tym przypadku emailowanego). W trakcie tego przymierzania, przypomniało mi się, że jako student jednego z ostatnich lat swych studiów na Politechnice Wrocławskiej, przeszedłem już praktycznie przez bardzo podobną sytuację i doświadczenia. Wdałem się bowiem wówczas w wymianę podobnej korespondencji urzędowej z istniejącym wtedy w Miliczu rodzajem państwowego przedsiębiorstwa (P. P.), którego dokładnej nazwy obecnie już NIE pamiętam, jednak ponieważ dokonywało ono "melioracji" rolniczych gruntów m.in. wsi Wszewilki, w tym małego, 3-hektarowego poletka należącego do moich rodziców, stąd w swych opisach tamtej sytuacji i doświadczeń jakie teraz przytoczę, przedsiębiorstwo to będę nazywał "P. P. Melioracja". Tamta moja korespondencja z ową "P. P. Melioracja" jest dosyć edukująca, bowiem silnie ona sugeruje, jakie najprawdopodobniej byłyby końcowe następstwa i "osiągnięcia" ewentualnego mojego wdania się w podobną wymianę pism z nowozelandzkim Urzędem Celnym. Przeanalizujmy więc najpierw tamten historyczny przypadek.


#D3. Historyczny przypadek moich zmagań z "P. P. Melioracja" o sprawiedliwe potraktowanie, oraz co z tego przypadku wynika:

Motto: "W zderzeniach 'byka z lokomotywą', natychmiastowo byk zawsze przegrywa, jednak po 'czasie zwrotu' mechanizmy moralne powodują, że lokomotywa trafia na złom."

       Działo się to w końcowych latach moich studiów na Politechnice Wrocławskiej. We wsi Wszewilki wysoce aktywne było wówczas państwowe przedsiębiorstwo, do jakiego w poprzednim punkcie #D2 referuję pod nazwą "P. P. Melioracja". Przedsiębiorstwo to dokonywało oczyszczania, a gdzie było to wymagane - również ponownego przekopania, poniemieckiego rowu melioracyjnego jaki przy Miliczu wpadał do rzeki Barycz, zaś przy Wszewilkach przebiegał wzdłuż podnóża wzniesionego piaszczystego zbocza, na jakiem rozciągają się zabudowania tej wsi. Owych działań dokonywało ono powtarzalnie, co kilka lat, przez dłuższy już okres czasu. W rezultacie, mieszkańcy Wszewilek mieli sporo czasu aby poprzez porównanie z uprzednimi czasami, kiedy przedsiębiorstwo to jeszcze NIE istniało, odnotować ekologiczne następstwa jego działań.
       Ja w owym czasie NIE mieszkałem już we Wszewilkach, bowiem studiowalem we Wrocławiu. Podczas jednak niemal każdego przyjazdu do rodzinnego domu rodzice skarżyli mi się na owo przedsiębiorstwo. Mianowicie okazało się, że zamiast zwiększać plony i pomagać rolnikom Wszewilek, przedsiebiorstwo to faktycznie szkodziło rolnikom, ponieważ efekty jego działania znacząco obniżyły poziom wód gruntowych powodując suszę i zmniejszanie się plonów, a ponadto z czasem zaczęło ono domagać się też od rolników dodatkowych opłat za swoje rzekome "usługi". (Aczkolwiek, jako przedsiębiorstwo państwowe, było ono finansowane w wystarczającej wysokości przez państwo aby opłaciło to wszelkie jego działania. Jednak trwoniący, rozrzutny i chciwy sposób postępowania jego zarządu, jaki w dzisiejszych czasach opisuje się słowem "korupcja", spowodował iż wpadało ono w chroniczny deficyt, jaki usiłowało eliminować poprzez wymyślanie i narzucenie dodatkowych opłat rolnikom Wszewilek.) Co było nawet jeszcze bardziej poruszające, to że mój ojciec zawsze starannie sam czyścił i pogłębiał tę część owego rowu melioracyjnego jaka przebiegała wzdłuż gruntów moich rodziców. Przedsiębiorstwo to niemal nigdy NIE dokonywało więc żadnych prac na jego odcinku owego rowu, ale ciągle domagało się od niego standardowych opłat za swoje rzekome "usługi". (Mój ojciec starannie pogłębiał i czyścił swój odcinek tego rowu z uwagi na ryby, ponieważ taki głęboki i dwustronnie otwarty rów formował rodzaj stawu, do którego z corocznymi wiosennymi powodziami napływały ryby, jakie niekiedy zdołaliśmy odłowić zanim były one wyłapane przez innych chętnych na nie sąsiadów, a stąd jakimi czasami mogliśmy uzupełnić nasze skromne zaopatrzenie w mięso bardzo trudne wówczas do zdobycia przez naszą ubogą rodzinę.)
       W owych czasach NIE wiedziałem jeszcze o oznace "odwrócenia funkcji" opisanej dokładniej w (B1) z punktu #E3 swej strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, mianowicie NIE wiedziałem jeszcze, że jeśli faktyczne funkcje i cele aktualnego działania danego "intelektu grupowego" reprezentują pełne odwrócenie funkcji i celów dla osiągania których intelekt ten oryginalnie został powołany, wówczas jest to oznaką, że intelekt ten osiągnął już 100% poziom korupcji, czyli jego postępowaniem rządzi wyłącznie chciwość i kumoterstwo, zaś jako taki w swoich działaniach całkowicie zaprzestał on już kierowania się praworządnością, sprawiedliwością, moralnością, dobrem innych, itp. Z kolei NIE wiedząc o owej "oznace 100% korupcji", oraz często wysłuchując nieustannych narzekań rodziców na "owoce" działań tego przedsiębiorstwa, napisałem do nich list, w którym wyjaśniłem wszystkie owe zastrzeżenia jakie do niego mieli moi rodzice. Znaczy, wyjaśniłem im zmniejszanie wydajności plonów spowodowane obniżeniem poziomu wód gruntowych i powodowanymi tym suszami, przypomniałem, że rów melioracyjny przebiegający przy gruntach moich rodziców zawsze jest starannie pogłębiany i utrzymywany, tak że przedsiębiorstwo to NIE musi dokonywać na nim żadnych działań, oraz powołałem się też na jakieś prawo jakie wówczas odszukałem, a jakie ustanawiając w Polsce tego typu przedsiębiorstwa państwowe stwierdzało, że ich usługi będą dla rolników bezpłatne.
       Pisząc ów list, NIE zdawałem wtedy sobie jeszcze sprawy, że ludzkie prawa dają się "naciągać" jak guma, tj. że otrzaskani w naginaniu praw prawnicy mogą je "interpretować" na najróżniejsze wygodne im sposoby, a stąd w końcowym efekcie temu kto ma dostęp do najlepiej płatnych prawników zawsze prawa pozwalają osiągać wynik na jakim mu zależy. W rezultacie, po wysłaniu tamtego pierwszego listu, przez następne około dwa lata zmuszony byłem pracowicie pisać coraz to dalsze listy, próbując nimi wydobyć z nieustannie wymigującego się przedsiębiorstwa jakiś korzystny dla moich rodziców wynik tego prawniczego "ping-ponga". Faktycznie, to gdybym mógł wówczas czas i wysiłek poświęcony tym listom przetransformować na jakąś pracę zarobkową, wtedy zarobiłbym tym więcej niż opłaty wymagane od moich rodziców przez owo przedsiębiorstwo. Jednak jedyne co w ten sposób uzyskałem, to że kiedy owo "P. P. Melioracje" oficjalnie wystąpiło do miejscowego "kolegium orzekającego" o ukaranie wszystkich rolników wsi Wszewilki, którzy NIE zapłacili zaległych opłat na rzecz tego przedsiębiorstwa, dla moich rodziców uczyniło ono wyjątek i NIE domagało się kary ani zaległej zapłaty. Jednak działalność tego przedsiębiorstwa nadal była kontynuowana w poprzedni sposób, nadal szkodząc wydajności rolnej ziemi moich rodziców, oraz nadal narażając na nieuzasadnione koszta i straty całą wieś Wszewilki.
       Dla mnie relatywnie edukujący okazuje się dalszy los tego przedsiębiorstwa i prowadzonej przez niego działalności, jaki miał miejsce już po upływie "czasu zwrotu". Mianowicie, kiedy "Solidarność" obaliła komunistyczne rządy w Polsce, w Miliczu powstało jakieś inne przedsiębiorstwo (tym razem już NIE państwowe), które zamiast "meliorować" grunty Wszewilek, większość z tych gruntów pozamieniało w stawy rybne. Ponieważ zaś owe stawy funkcjonują już na odmiennych zasadach "hydrauliki", a NIE "melioracji", tamto "P. P. Melioracje" zostało tym "uśmiercone" - dokładnie tak jak przy opisach oznak (B) z punktu #E3 swej strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm wyjaśniłem, iż po upływie "czasu zwrotu" takiemu właśnie uśmierceniu poddawane są wszystkie intelekty grupowe skorumpowane już w 100%. W przypadku owego skorumpowanego w 100% intelektu grupowego "P. P. Melioracje", możliwym jest nawet przybliżone oszacowanie ile wynosił dla niego "czas zwrotu" - ja zgrubnie oceniam ten czas na wynoszący około 25 lat. Stąd gdyby np. tamte moje zmagania miały miejsce w dzisiejszych czasach, czyli około 2016 roku, wówczas uśmiercenie owego intelektu grupowego nastąpiłoby około 2040 roku - tj. w latach o zdarzeniach z jakich dosyć jednoznacznie wypowiada się film "Dr Jan Pająk portfolio".


#D4. Zestawienie powodów dla których postanowiłem zaniechać dalszych kontaktów z Urzędem Celnym:

       Moje przeszłe doświadczenia w komunistycznej Polsce z "P. P. Melioracje", zdają się sugerować, że z powodu wieloznaczności ludzkich praw, indywidualna osoba NIE ma najmniejszej szansy na nakłonienie nawykłej do wykorzystywania ludzkiej uległości dużej instytucji państwowej, aby zinterpretowała dotyczące ją prawa w sposób odmienny i bardziej zgodny z kryteriami moralnymi, niż interpretacja tych praw już praktykowana przez ową instytucję. To zaś praktycznie oznacza, że gdybym faktycznie wdał się w jakąś formę listownego "ping-pongu" z nowozelandzkim Urzędem Celnym, wówczas traciłbym cenny czas, energię i morale, zaś sprawy i tak NIE uległyby zmianie. Na dodatek do tego, dłuższa i dogłębniejsza analiza sytuacji ujawniła mi także, iż ewentualne moje usiłowania aby jednak uzyskać zgodę owego Urzędu Celnego na bezcłowe, NIE korzystające z "agentów", oraz "zero-dolarowe" pozwolenie aby poczta dostarczyła mi zagraniczną przesyłkę z ulotkami, wcale NIE oznaczałoby iż ulotki te spowodowałyby następstwa na jakie liczyłem. Powodów ku temu jest aż cały szereg. Wymieńmy więc teraz chociaż najważniejsze z nich:
       1. Przy mojej "zero-dolarowej" zasadzie postępowania w życiu, ulotki te ciągle musiałbym osobiście poroznosić po domach z okolic mojego miejsca zamieszkania. A właśnie zbliża się NZ zima, czyli czas zimnych deszczy, wichur, piorunów i sztormów. Na dodatek, z uprzednich moich doświadczeń, jakie opisałem szerzej w punkcie #N4 strony pajak_do_sejmu_2014.htm, wynika że takie roznoszenie ulotek często wiąże się z dosyć nieprzyjemnym potraktowaniem, z atakami psów, z wystawianiem się na działania żywiołów, nie wspominając już o codziennym wielogodzinnym systematycznym wkładzie pracy i fizycznego zmęczenia. Z kolei owe moje poświęcenie się osobistemu roznoszeniu ulotek, spowodowałoby iż musiałbym równocześnie zaniedbywać inne działania jakim się poświęcam, np. nad rozwojem i popularyzowaniem filozofii totalizmu.
       2. Niepotrzebne narażanie idei "strefy wolnej od telekinezy". W ewentualnym pomaganiu lokalnym "złotym rączkom" musiałbym wszakże uwzględniać "strefę wolną od telekinezy". Aby bowiem uniknąć w przyszłości popełnienia przez ludzkość podobnego błędu w sprawie telekinezy, jaki ludzkość już popełniła w sprawie pestycydów i antybiotyków, zaś obecnie równie bezmyślnie naukowcy zabierają się do ponownego popełnienia z GE (tj. "inżynierią genetyczną"), jako odkrywca "technicznej telekinezy" i wynalazca działających urządzeń telekinetycznych zaproponowałem swą stroną o nazwie tfz_pl.htm, aby na obszarze Nowej Zelandii, Australii i Antarktydy, ustanowiona została "Strefa Wolna od Telekinezy". Ustanowienie zaś takiej strefy praktycznie oznacza, że na owym obszarze NIE mogą być badane, produkowane, ani używane żadne urządzenia działające na zasadach telekinezy. To zaś oznacza też, że nawet gdyby jakaś "złota rączka" z Nowej Zelandii chciała zbudować np. moją "baterię telekinetyczną" i miała wszelkie możliwości ku temu, ja ciągle zmuszony byłbym odmówić jej moich porad i intelektualnego wsparcia dla jej działań.
       3. Konieczność unikania zaindukowania negatywnej tradycji wokół moich wynalazków. W kilku miejscach swoich stron internetowych wyjaśniam fatalne następstwa otoczenia nagatywną (niemoralną) tradycją jakiegoś kierunku ludzkich postępowań. Przykładowo, w podpisie pod "Fot. #1" z mojej strony o nazwie p_l.htm, w punkcie #C4.7 strony morals_pl.htm, a także w punkcie #K1 strony tapanui_pl.htm wyjaśniam, że taką negatywną tradycją już otoczony został napęd rakietowy. Stąd mechanizmy moralne spowodują, iż napęd ten nigdy NIE będzie generował "dobrych owoców" jakie w swoim długoterminowym działaniu służyłyby dla faktycznego dobra ludzkości (po opisy o jakie "dobre owoce" mi chodzi, patrz mój komentarz cytowania wersetów 7:17-18 z bibilijnej Ew. św. Mateusza, omówiony w punkcie #B3 tej strony). Z kolei dwie ostatnie powyższe moje strony internetowe, a także m.in. punkty #M1 i #M2 na jeszcze innej mojej stronie o nazwie telekinetyka.htm, opisują podobnie niemoralne tradycje jakimi otoczona została energia jądrowa. To dlatego energia atomowa, ani żaden z jej "owoców", w swym długoterminowym działaniu też nigdy NIE będzie służył dla faktycznego dobra ludzkości. Po uświadomieniu sobie powyższego, trudno mi się zdobyć, aby poprzez wdawanie się w dalsze dysputy w sprawie ulotek, ryzykować iż przy okazji tych dysput moje zamierzone dla dobra ludzkości wynalazki, też przypadkowo otoczone zostaną podobnie negatywną tradycją.
       4. Spore prawdopodobieństwo, że intelekt grupowy Nowej Zelandii już został ukarany "przymusową pasywnością". W punkcie #N2 swej strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm wyjaśniam, że intelekty praktykujące seryjną pasywność, w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych mogą być ukarane tzw. "przymusową pasywnością". Obserwując zaś obecną sytuację w NZ mam wrażenie, że owa kara już została na nią nałożona. Gdyby zaś faktycznie tak się stało, wówczas wszelkie próby dokonania czegokolwiek, co usiłowałoby przełamać ową "przymusową pasywność" przed nadejściem zdarzeń omawianych w filmie dopiero dla około 2040 roku, w tym np. moje próby nakłonienia Nowozelandczyków do podjęcia budowy któregoś z moich wynalazków, NIE przyniosłyby żadnych rezultatów. Wszakże następstwami owej "wymuszonej pasywności" byłyby one z góry skazane na niepowodzenie.
       5. Niebezpieczeństwo, że ferwor zmagań mógłby też wypaczyć u postronnych widzów klarowność celu jakiemu ja służę. Istnieje wszakże powiedzenie, że "pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda". Ponadto wielu ludzi ma tendencję aby oceniać postępowanie innych poprzez pryzmat swoich własnych światopoglądów. Tymczasem przyszłe losy filozofii totalizmu zależą głównie od tego jak ludzie będą oceniali moje postępowania - który to fakt jest doskonale widoczny z następstw dla totalizmu owych uprzednich kłamliwych wymysłów jakie o mnie i o totaliźmie najróżniejsi złośliwcy poumieszczali w Internecie. Nie powinienem więc ryzykować, że zmagając się w imię postępu ludzkości, dostarczę jednocześnie amunicji wrogom totalizmu, którzy zapewne wówczas wyszliby z atakami w rodzaju "skoro on tak wytrwale walczy z owym Urzedem Celnym, to zapewne liczy na jakieś materialne korzyści np. ze sprzedaży owych ulotek". Wszakże już od samego początku umundurowana oficerka Urzędu Celnego stwierdzała, że moje ulotki noszą cechy "enterprise" - czyli (w domyśle), że zapewne ukrywają w sobie jakiś mój zamiar "zbicia fortuny" z ich pomocą po ich bezcłowym mi dostarczeniu, o jakie śmiałem się upominać.
* * *
       Podsumowując powyższe, moje dokładniejsze przemyślenie sprawy ewentualnego dalszego kontynuowania "Don Kichotowskich" wysiłków o uzyskanie pozwolenia na bezcłowe, bez "agentowe" i "zero-dolarowe" wpuszczenie omawianych ulotek do NZ, abym potem ulotki te mógł nieodpłatnie poroznosić po domach w okolicach miejsca swojego zamieszkania, wykazuje że podjęcie tych wysiłków mogłoby przynieść skutki dokładnie odwrotne do zamierzanych. Dlatego postanowiłem, że zarzucę dalsze swe działania w tej sprawie, a ponadto poduczony dotychczasowymi doświadczeniami, na przyszłość unikał będę wszelkich swych dobrowolnych zamierzeń i działań jakie wiązałyby mnie z koniecznością osobistego mienia cokolwiek do czynienia z nowozelandzkim Urzędem Celnym.


Część #E: Szczegółowsze omówienie moich wywiadów udzielonych Polskiemu Radiu w Londynie w dniu 70-tych urodzin (tj. kontynuacja punktu #A4 niniejszej strony):

      

#E1. Krótka historia owych wywiadów:

       Pan Artur Witek z Polskiego radia w Londynie (prowadzący te wywiady) skontaktował się ze mną emailowo jeszcze w dniu 30 kwietnia 2016 roku. Niestety w owym czasie nie mogłem mu udzielić wywiadu z aż kilku odmiennych powodów. Przykładowo, ponieważ wiedziałem wówczas, że Skype w moim komputerku jakiś czas wcześniej uległa zepsuciu i NIE działała. Ponadto byłem właśnie usilnie zaabsorbowany dokańczaniem i publikowaniem projektu badawczego jaki w owym czasie był w ostatniej fazie rozpracowywania. Itd., itp. Aby więc móc mu udzielić tego wywiadu, najpierw starałem się dokończyć i opublikować swój ówczesny projekt badawczy. Potem usiłowałem uruchomić ową popsutą Skype w swoim komputerku PC - czego uczynić mi się jednak NIE udało, zaś na odinstalowanie tamtej Skype i ponowne zainstanowanie jej nowej wersji, NIE mogłem się zdecydować aby przypadkiem NIE uszkodzić swego już wówczas starego komputerka PC (który jest mi przecież bardzo potrzebny do realizacji moich badań). Specjalnie więc dla tego wywiadu musiałem przygotować i użyć inną Skype, o jakiej wiedziałem, że mam ją zainstalowaną w moim "smart" telewizorze firmy LG (tj. że mam ją w swoim TV opisywanym m.in. w instrukcji obsługi i używania piosenkowych "playlist" jakie kiedyś zaprogramowałem, np. obsługi i używania "plalisty" o nazwie p_12fn.htm). Tyle, że uprzednio tej innej Skype NIE używałem, ponieważ telewizora jaki ma ją zainstalowaną NIE daje się przestawić w inne miejsce mojego małego mieszkanka. Tymczasem w miejscu gdzie muszę siedzieć podczas używania Skype z owego telewizora, zawsze słońce świeci prosto w moje oczy, zaś okna NIE daje się zasłonić, bowiem wówczas kamera Skype NIE otrzymałaby wymaganej ilości światła. To zaś praktycznie oznacza, że podczas rozmowy za pośrednictwem owej Skype zmuszony jestem albo utrzymywać swe oczy w pół przymknięte, albo też założyć słoneczne okulary - które zmieniłyby mój wygląd na podobny do "Ojca Chrzestnego" z filmów gangsterskich. (Jak czytelnik zapewne już odnotował, z owych dwojga złego, dla wywiadu wybrałem wpół-przymknięcie oczu.) Wszystko to spowodowało, że udzielenie wywiadu odwlekło się aż do dnia moich 70-tych urodzin, tj. do dnia 25 maja 2016 roku.
       Sam wywiad był bardzo długi i trwał niemal 3 godziny. Przed wpuszczeniem na antenę oraz opublikowaniem w YouTube, prowadzący zdecydował się więc podzielić go na segmenty. Pierwszy segment umieszczony został w www.youtube.com w piatek dnia 3 czerwca 2016 roku. Natomiast drugi segment tego wywiadu opublikowany został w piatek, dnia 10 czerwca 2016 roku. (Obie te daty są w/g czasu londyńskiego, bowiem w nowozelandzkiej Petone, w której ja mieszkam, były wówczas już soboty, odpowiednio 4 i 11 czerwca 2016 roku.)
       Dla mnie oglądnięcie siebie samego podczas udzielania wywiadu za pośrednictwem Skype okazało się być rodzajem wysoce humorystycznego doświadczenia. Powodem jest, że w przybliżeniu wiem jak obecnie wyglądam - wszakże w łazience mam lustro, a ponadto co jakiś czas muszę się golić. Jednak poprzez kamerę Skype, oraz po nagraniu obrazu w przeciwstawnej stronie świata, wygląda się zupełnie inaczej niż w lustrze. Szczerze mówiąc, to gdyby moja Skypowa podobizna z tego wywiadu wyszła na ulicę i tam bym ją spotkał, wówczas zapewne wcale bym jej NIE rozpoznał. Jako były wykładowca komputeryzacji wiem jednak, że powodów dla takiego odmiennego wyglądu jest aż kilka. Przykładowo, są nim efekty upakowania obrazu przesyłanego przez Skype w rodzaj małych paczuszek cyfrowych, które przy oddzielnym przemierzeniu w nierównomiernych odstępach czasowych od siebie owej długiej drogi z Nowej Zelandii aż do Londynu (położonego przecież na odwrotnej stronie świata) oraz po ich niezależnym rozpakowaniu, nadawały niemal każdemu mojemu ruchowi rodzaj szarpanego przebiegu. Na zmianę wyglądu oczywiście wpływa też owo wspomniane już powyżej świecenie słońca prosto w moje oczy. Ponadto, w łazience oglądam się zawsze dwojgiem oczu, zaś Skype ma tylko jedną kamerę i to umieszczoną relatywnie blisko twarzy. (Jak zaś odmiennie wygląda się widzianym przez jeden obiektyw znajdujący się blisko naszej twarzy, niemal każdy to wie doskonale z wyglądu swoich "zdjęć paszportowych" - co do których np. ja zawsze mam wrażenie iż prezentują one NIE mnie, a jakiegoś "uciekiniera z więzienia".) Na szczęście, ja już nawykłem do humorystycznego wyglądu swoich nagrań kamerą. Ponadto, owa zabawność wyglądu dodaje trochę humoru do powagi tematyki jaką w wywiadzie omawiam. Stąd ów humor wyglądu, połączony z powagą omawianego tematu, moim zdaniem dobrze razem się przysługują popularyzacji tematyki badań jakiej poświęciłem swoje życie.


#E2. Liczba oglądnięć moich wywiadów dla Polskiego Radia w Londynie:

       Natychmiast po tym jak część 1 omawianego tu wywiadu została załadowaniu do YouTube w piątek, dnia 3 czerwca 2016 roku (czasu UK), odnotowałem że liczba oglądających ten wywiad osób bardzo szybko rośnie. Kiedy więc w tydzień później, tj. piątek, dnia 10 czerwca 2016 roku (czasu UK), opublikowana została część 2 tego wywiadu, liczba oglądających ową część 1 osiągnęła już 830 odwiedzin - tj. średnio w owym czasie część 1 oglądnięto około 118 razy dziennie.
       Pierwszy "kamień milowy" 1000 odwiedzin, owa część 1 wywiadu uzyskała już po około 8 i pół dniach, tj. około godziny 20 dnia 12 czerwca 2016 roku czasu nowozelandzkiego. W tym samym dniu i godzinie 20 część 2 tego wywiadu miała już około 220 oglądnięć. Dla porównania, w tym samym dniu 12 czerwca 2016 roku, oglądnięcia filmu "Dr Jan Pajak portfolio" wynosiły: 1340 - dla wersji polskojęzycznej (czyli średnio już tylko około 37 oglądnięć dziennie), 250 - dla wersji niemieckojęzycznej (czyli średnio już tylko około 6 oglądnięć dziennie), oraz 130 - dla wersji angielskojęzycznej (czyli średnio już tylko około 3 oglądnięcia dziennie).
       Drugi istotny "kamień milowy" 1500 oglądnięć, pierwsza część omawianego wywiadu osiągnęła po 22 dniach, tj. około godziny pierwszej w nocy dnia 25 czerwca 2016 roku czasu nowozelandzkiego (tj. około momentu czasu kiedy była właśnie ładowana do YouTube część 1/2 wywiadu). W tym samym dniu i czasie część druga tego wywiadu była oglądana około 650 razy. Średnie dzienne oglądnięcia tego wywiadu dla owego dnia wynosiły więc około 68 dla części 1, około 50 dla części 2, oraz około 90 dla części 1/2. Dla porównania zaś, w tym samym dniu i czasie film "Dr Jan Pajak portfolio" był oglądany około 1720 razy w wersji polskojęzycznej, około 278 razy w wersji niemieckojęzycznej i 170 razy w wersji angielskojęzycznej.
       Pierwszy istotny "kamień milowy" 1000 oglądnięć, część 2 omawianego wywiadu osiągnęła w poniedziałek, 11 lipca 2016 roku, około południa czasu nowozelandzkiego (czyli po około 32 dniach od wystawienia jej w YouTube). W tym samym dniu i czasie część 1 owego wywiadu miała już około 1730 oglądnięć, zaś część 1/2 - 490 oglądnięć.
       Z kolei część 1/2 swój pierwszy istotny "kamień milowy" 1000 oglądnięć osiągnęła w pierwszych godzinach nocnych czasu nowozelandzkiego, we wtorek, 19 lipca 2016 roku (czyli po około 25 dniach od daty wystawienia jej w YouTube).
       Wygląda więc na to, że rozkład średnich dziennych oglądnięć zarówno dla mojego filmu, jak i dla mojego wywiadu, po osiągnięciu swego "szczytu" już po około tygodnia od daty wystawienia w YouTube, następnie układa się już w tzw. "krzywą połowicznego rozkładu" - znaną nam z atomistyki. Jeśli zaś rozkład ten wygląda tak dla mnie, wówczas jest też duże prawdopodobieństwo, że podobnie wygląda on również dla innych osób i innych podobnych filmów.
       Po dane liczbowe w sprawie oglądnięć filmu "Dr Jan Pająk portfolio" patrz punkt #C1 niniejszej strony.


#E3. Linki do prezentacji w YouTube treści moich wywiadów dla Polskiego radia w Londynie:

       Wszystkie części mojego wywiadu można odszukać wpisując albo w wyszukiwarkę z www.youtube.com, albo też w wyszukiwarkę www.google.pl, czy w wyszukiwarkę www.bing.com/?scope=video, słowa kluczowe "Przebiegunowani - rozmowa z Dr Janem Pająkiem" (tyle, że słowa te powinny być pisane bez cudzysłowiów).
       Poszczególne części z obu moich wywiadów można też uruchamiać indywidualnie klikając na następujące ich (zielone) linki, lub używając następujących ich (zielonych) adresów internetowych:
Wywiad 1 (ze środy dnia 25 maja 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=I_FXfYTd1Wc (od 2016/6/03 - cz. 1),
www.youtube.com/watch?v=A0fZ_LnvTSE (od 2016/6/10 - cz. 2),
Wywiad /2 (z wtorku dnia 7 czerwca 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=fnzGURyuIVc (od 2016/6/24 - cz. 1/2).
       Podczas odgrywania moich piosenkowych "playlist" (przykładowo mojej ulubionej "playlisty" o nazwie p_12fl.htm) już dawno odnotowałem, że "browserem" który w chwili obecnej spisuje się najlepiej podczas uruchamiania filmów i wideo z YouTube, jest Google Chrome - jakiego kopię można sobie ściągnąć za darmo z internetu, zaś jakiego nieco przeprogramowana kopia jest zainstalowana m.in. w moim "smart" telewizorze firmy LG. (To najlepsze działanie "Google Chrome" jako odtwarzacza filmów i wideo z YouTube, NIE powinno nas dziwić, bowiem zarówno "YouTube", jak i "Google Chrome" są dziś własnościami Google).


#E4. Gdyby tak jeszcze udało się nakłonić stacje telewizyjne do umieszczenia na YouTube także filmów z moimi wywiadami jakie im kiedyś poudzielałem:

       Tematyka jaką ja badam jest wysoce interesująca dla szerokiej gamy odbiorców. Na dodatek moje badania podbudowują ową tematykę sporą dozą materiału dowodowego. A tak się składa, że tematykę tę omawiałem już aż na całym szeregu wywiadów i programów dla najróżniejszych stacji telewizyjnych. Byłoby więc z dużą korzyścią dla prawdy, dla osób jakie oglądnęłyby owe wywiady, oraz dla krajów (np. dla Nowej Zelandii) jakie gościłyby turystów pragnących osobiście oglądnąć materiał dowodowy zaprezentowany w moich wywiadach, gdyby wywiady te zostały załadowane do YouTube i udostępnione wszystkim chętnym do ich oglądnięcia. Dlatego przytoczę tutaj te dane o owych wywiadach, jakie dotychczas udało mi się odszukać.
       (1) Wywiady dla Polskiej Telewizji udzielone w latach 1980 do niemal końca 1981. Dla Polskiej Telewizji (w Warszawie) udzieliłem wówczas aż kilka wywiadów (około 4-ch), a także brałem udział w aż kilku dłuższych programach, jakie były nadawane w tamtych latach. Niestety, narazie NIE byłem w stanie odszukać danych o datach i godzinach ich nadawania.
       (2) Wywiady dla Telewizji Nowozelandzkiej udzielone w latach 1988 do 1989. Ich dane są następujące:
(2a) "Mark Price reports on the Tapanui Crater", dziennik wieczorny TVNZ 1 (evening news), 25 czerwca (June) 1988 roku, 6:30 pm (długość wywiadu: około 2 minut). Tamta migawka wiadomości dziennika telewizyjnego zdołała pokazać krater Tapanui, przeglądnęła najróżniejszy materiał dowodowy o technologicznej eksplozji mającej miejsce w tym kraterze np. powalone drzewa, namagnesowane odłamki statku kosmicznego, fotografie tornada, lądowiska UFO koło tego krateru, itp.), oraz zacytowała opinię naukowców na temat hipotezy autora o "ekslozji statku kosmicznego" w owym miejscu.
(2b) "Jim Mora presents the Tapanui Crater", TVNZ, kanał 1, "Holmes" programme, nadany dnia 3 maja 1989 roku, godzina 18:30 (długość około 7 minut). Był to już dłuższy reportaż stacji telewizyjnej w Dunedin jaki zaprezentował materiał dowodowy o eksplozji wehikułu UFO koło Tapanui.
       (3) Wywiady dla Telewizji Wrocławskiej w Polsce, udzielone około 30 sierpnia 1991 roku. Dla tej polskiej telewizji udzieliłem wówczas co najmniej jednego wywiadu, jaki potem widziałem iż był emitowany. Niestety, narazie też NIE byłem w stanie odszukać dokładnych danych o datach i godzinach jego (lub ich) nadawania.
       (4) Nagranie mojego wykładu otwartego dla publiczności Wrocławia odbywającego się w środę, dnia 10 maja 1995 roku. Nagranie to zostało potem podzielone na 3 części, zaś w dniach 18 i 25 stycznia oraz 1 lutego 2013 roku zostało ono udostępnione wszystkim zainteresowanym w www.youtube.com - gdzie można je odnaleźć i oglądnąć używając słów kluczowych: Jan Pajak - UFO? Oni już tu są.


Część #F (oraz następne części): Dalsze opisy tej strony do zredagowania w terminie późniejszym:

      

#F1. Następny temat:

       (Dalsza część tej strony nadal czeka na zredagowanie. Prosze zaglądnąć tu za jakiś czas.)


Część #J: Na zakończenie:

      

#J1. Obecnie dzieje się coś bardzo dziwnego z naszą cywilizacją:

       Jak poprzednie opisy to zilustrowały, obecnie z naszą cywilizacją dzieje się coś bardzo dziwnego. Na przykład, istnieją już i działają urządzenia techniczne, które rozwiązały już praktycznie wszelkie problemy naszej cywilizacji - włącznie z problemem pozbawionego zanieczyszczeń generowania energii (którą baterie telekinetyczne generują za darmo poprzez spontaniczne absorbowanie ciepła ze swego otoczenia), problem eksploracji przestrzeni kosmicznej (który został rozwiązany przez statek międzygwiezdny nazywany Magnokraftem używający napędu magnetycznego jaki pozwala mu osiągnąć prędkości przyświetlne), problem fal elektromagnetycznych jakie zabijają nasze pszczoły i wywołują nowotwory (który rozwiązuje urządzenie nazywane telepatyzerem poprzez używanie fal telepatycznych zamiast fal radiowych) itd., itp. Od 2007 roku jest również publikowany formalny dowód naukowy, jaki wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że Bóg istnieje. Niestety, ani publikatory, ani decydenci naszej oficjalnej nauki, ani politycy i rządy, NIE są zainteresowane aby wszystko to zaakceptować. Tak więc nasza cywilizacja, jak pociąg sterowany przez zaślepionych ludzi, pędzi prosto w kierunku przepaści i samo-zniszczenia. Omawiany tutaj film doskonale ilustruje tę wysoce zaskakującą sytuację.


#J2. O autorze, dr inż. Janie Pająk:

      

Fot. #J1

Fot. #J1. Ja, czyli dr inż. Jan Pająk - zaś w latach 1992 do 1998 i w 2007 roku: Prof. dr inż. Jan Pająk.
       Na powyższej mojej ulubionej fotografii jestem utrwalony na tle pięknego nowozelandzkiego krajobrazu w wieku 40 lat - tj. kiedy to nadal posiadałem jeszcze niemal wszystkie włosy. Z kolei mój obecny wygląd dobrze oddaje fotografia paszportowa z rysunków #A1, #B1 i #B2 tej strony, a także wideo z wywiadów (w języku polskim) prowadzonych za pośrednictwem "Skype", linków do jakich dostarcza punkt #A4 i "część #E" tej strony. Natomiast fotografie ilustrujące jak mój wygląd zmieniał się w przeciągu 70 lat aż w całym szeregu odmiennych okresów mojego dotychczasowego życia, pokazałem na "Fot. #1" ze strony pajak_jan.htm.
       Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem z obronionym tytułem doktora nauk technicznych. Jednak w ramach ostatniej pracy zawodowej jaką posiadałem aż do 2005 roku i krótkotrwale kontynuowałem w 2007 roku, zawodowo wykładałem informatykę i nauki komputerowe. Specjalizowałem się tam m.in. w nauczaniu inżynierii softwarowej (Software Engineering), technologii stron internetowych oraz w przetwarzaniu informacji (używając technologię internetową). Jednak moje badania hobbystyczne, realizowane do dzisiaj w moim prywatnym czasie i na mój własny koszt, między innymi, obejmują także rozwój nowej, moralnej, pokojowej, konstruktywnej, oraz budującej filozofii totalizmu jaka oparta została na działaniu pola moralnego, energii moralnej, praw moralnych, oraz karmy, a także jaka formalnie dowiodła istnienia Boga.
       Po bardziej szczegółowe opisy mojego życia, pracy, badań, oraz dorobku naukowego, warto zaglądnąć do stron internetowych o mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk), lub świeckie i naukowe zrozumienie Boga, wyszczególnionych w "Menu 1" i "Menu 2", a także do stron polecanych w punkcie #B1 niniejszej strony. Można też przeczytać podrozdział W4 z tomu 17 najnowszej monografii [1/5], lub podrozdział A4 z tomu 1 nieco starszej monografii [1/4], których darmowe egzemplarze daje się załadować za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.


#J3. Skorowidz z linkami do innych pokrewnych stron które również posiadają związek z omawianymi tu tematami:

       Istnieje cały szereg odmiennych stron internetowych, które - podobnie jak niniejsza, wyjaśniają sobą najróżniejsze szczegółowe zagadnienia objęte treścią Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne strony można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, jaki pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#J4. Proponuję okresowo powracać na niniejszą stronę w celu sprawdzenia dalszych postępów w badaniach i rozwoju filozofii totalizmu:

       Dokładna znajomość totalizmu zaprezentowanego m.in. na tej stronie, jest ogromnie istotna dla naszego życia. Wszakże od tego jak dobrze poznamy tą filozofię zależało będzie jak moralne, a więc również szczęśliwe i spełnione, będzie nasze życie. To jest powodem dla jakiego stworzyłem niniejszą stronę streszczającą moralną filozofię totalizmu. Jednak osiąganie postępu naszej wiedzy o totaliźmie nakłada wymóg abym nieprzerwanie prowadził badania na ten temat. Dlatego, nawet w chwili obecnej przeprowadzam różne eksperymenty nacelowane na ustalenie kolejnego z aspektów działania praw moralnych, karmy, itp. Wyniki tych dalszych badań zamierzam też publikować w miarę jak staną się one dostępne. Dlatego przygotowywanie niniejszej strony nie może być uważane za już całkowicie zakończone, a musi być kontynuowane w sposób nieprzerwany. W przyszłości strona ta będzie okresowo udoskonalana i upraszczana, w miarę jak nowe informacje na ten temat staną się dostępne i zostaną przeze mnie zweryfikowane. Zapraszam więc do jej ponownego odwiedzenia za jakiś czas, aby wówczas sprawdzić, co nowego w sprawie totalizmu, praw moralnych, pola moralnego, karmy, itp., już stało się nam wiadome.


#J5. Blogi totalizmu:

       Warto także okresowo sprawdzać "blogi totalizmu" z jakich niektóre działają już od kwietnia 2005 roku, tj. od czasu kiedy internetowe listy dyskusyjne totalizmu zostały zasabotażowane i musiały być zastąpione blogami. Blogi totalizmu założone zostały pod adresami: totalizm.wordpress.com, oraz totalizm.blox.pl/html. (Odnotuj jednak, że wszystkie te blogi są lustrzanymi kopiami o takiej samej treści wpisów, oraz że publiczne dyskusje na zaprezentowane na nich tematy NIE są prowadzone na nich, a na googlowskich grupach dyskusyjnych z punktu #J6 poniżej.) Wszakże na "blogach totalizmu" wiele ze spraw omawianych na tej stronie naświetlane jest na bieżąco dodatkowymi komentarzami i informacjami spisywanymi w miarę jak nowe zdarzenia stopniowo rozwijają się przed naszymi oczami. Ponadto blogi te zawierają linki do najostatniej zaktualizowanych witryn totalizmu.


#J6. Internetowe dyskusje nad tematami poruszanymi na niniejszej stronie:

       Uwaga czytelnicy pragnący przedyskutować publicznie dowolny z tematów poruszonych na tej stronie, lub na innych stronach totalizmu! Tematy te są dyskutowane publicznie na całym szeregu wątków z googlowskich grup dyskusyjnych. Tematyka i adresy owych wątków są wylistowane w punkcie #E2 z totaliztycznej strony internetowej o nazwie faq_pl.htm.
       Jeśli więc i Ty czytelniku posiadasz jakąś konstruktywną uwagę na któryś z tematów jakie ja prezentuję na tej stronie lub dyskutuję w internecie, wówczas gorąco bym Cię zachęcał abyś zabrał głos w owej dyskusji i też wyraził swoją opinię publicznie. Wszakże taka publiczna dyskusja, szczególnie o pozytywnym i konstruktywnym charakterze, jest jednym ze sposobów podnoszenia świadomości społeczeństwa i zwracania uwagi ludzi na wagę poruszanych tu tematów.
       Powinienem tutaj też dodać, że od początka swych prac nad totalizmem i nad innymi tematami z totalizmem związanymi, każdy nowy temat nad jakim pracuję staram się wystawiać pod publiczną dyskusję. Liczę bowiem na uzyskanie opinii zwrotnych. Ponieważ jednak oficjalna nauka oraz większość naukowców odwróciła się tyłem do tego co ja badam, z braku naukowych kanałów dla uzyskiwania owych opinii zwrotnych jestem zmuszony tematy te dyskutować w Internecie. Wprowadza to jednak poważne niedogodności. Przykładowo, z dziwnych powodów - które ja też staram się badać, te internetowe dyskusje przekształciły się stopniowo w rodzaje meczów słownych których uczestnicy nawzajem prześcigają się w obrzucaniu błotem i w opluwaniu każdej konstruktywnej idei. To szokujące zjawisko przeklinania i opluwania zamiast dyskutowania, jest już tak szeroko upowszechnione, że jest ono nawet omawiane w gazetach - np. patrz artykuł "Excuse me, could we please be a bit more polite" (tj. "Wybaczcie, ale czy nie moglibyśmy być odrobinę grzeczniejsi"), ze strony B3 nowozelandzkiej gazety Weekend Herald, wydanie datowane w sobotę (Saturday), January 3, 2009. Na przekór pogłębiania się tej "kultury" wyzwisk, z braku innych kanałów dla uzyskiwania opinii zwrotnych o tematyce którą badam, od jakiegoś już czasu staram się wystawiać każdy swój temat pod taką dyskusję. Wszakże pomiędzy wyzwiskami i atakami pod moim adresem, czasami pojawiają się i pojedyńcze rozsądne głosy dyskusyjne które konstruktywnie wnoszą nową jakość do danego tematu. Dlatego warto jednak przeglądać owe dyskusje, poszukując w nich tych racjonalnych i konstruktywnych uwag.


#J7. Emaile autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm). Odnotuj jednak, że z powodu chronicznego braku czasu, typowo NIE odpowiadam na otrzymane emaile i inną korespondencję.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Autor zaś tej strony był profesorem aż na 4 odmiennych uniwersytetach, przez okres około 7 lat. Mianowicie, na trzech z tych uniwersytetów, w okresie od 1 września 1992 roku aż do 31 października 1998 roku, autor pracował jako odpowiednik polskiego "profesora nadzwyczajnego" - czyli zachodniego tzw. "Associate Professor" (z angielskiej uczelnianej hierarchii naukowej). Z kolei na jednej uczelni, w okresie od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, autor pracował na stanowisku odpowiadającym pełnemu polskiemu "profesorowi zwyczajnemu", tj. na tzw. (Full) "Professor". Tak się też składało, że tamto zatrudnienie na stanowisku "Professor" było też ostatnim miejscem zatrudnienia jego życia zawodowego. Autor odszedł więc na emeryturę jako "były profesor".
       Po odlocie z Polski w 1982 roku, autor nieustannie ponawiał wysiłki i inicjatywy aby móc powrócić do kraju i aby jego wiedza i doświadczenie mogły też służyć ojczyźnie w której się urodził. Wszakże wiedział doskonale, że skoro poza granicami kraju zdołał przełamać przeszkody językowe, uprzedzenia jakie często mają tam wobec Polaków, wymogi odmiennych metod nauczania, różnice kulturowe, itp., osiągając tam pozycję pełnego profesora, wówczas z całą pewnością miał też wiele do zaoferowania uczelniom w swojej własnej ojczyźnie. Niestety, wszystkie te inicjatywy i wysiłki autora były niweczone przez najróżniejszych rodaków którzy najwyraźniej zadedykowali swoje życie służeniu zjawisku jakie w punkcie #G1 strony eco_cars_pl.htm opisywane jest pod nazwą "przekleństwo wynalazców". Najbliższe sukcesu były dwie z takich inicjatyw autora tej strony. Pierwsza z nich miała miejsce w 1986 roku, tj. zaraz po opublikowaniu w Nowej Zelandii monografii naukowej [1] "Teoria Magnokraftu - monografia o dyskoidalnym statku kosmicznym napędzanym pulsującym polem magnetycznym" (wydanie I, polskojęzyczne, marzec 1986, Invercargill, Nowa Zelandia, ISBN 0-9597698-5-4, 136 stron, 58 rysunków) - której treść była pierwowzorem dla obecnej treści tomów 3 i 2 najnowszej jego monografii [1/5]. Tamta monografia [1] opisywała wynaleziony przez autora statek kosmiczny nazywany magnokraftem oraz urządzenie napędowe dla owego statku zwane komorą oscylacyjną. Po opublikowaniu monografii [1] autor zwrócił się oficjalnie do Rady Naukowej Instytutu TBM Politechniki Wrocławskiej o pozwolenie mu na otwarcie przewodu habilitacyjnego i na obronienie rozprawy habilitacyjnej o owym statku - tak jak to wyjaśniam w punkcie #J1 strony magnocraft_pl.htm oraz w #69 z części #D strony rok.htm. Niestety, Rana Naukowa I-TBM odmówiła mu wówczas tego pozwolenia, wymawiając się że NIE ma w swoim gronie specjalistów którzy zajmowaliby się badaniami magnokraftu (chciaż autor wyraźnie zaznaczył w swoim wniosku-prośbie o otwarcie przewodu habilitacyjnego, że magnokraft jest jego wynalazkiem i że nikt przedtem na całym świecie NIE badal i NIE rozwijał tego rodzaju napędu dla statków kosmicznych). Wielka szkoda, że tamta inicjatywa autora została ustrzelona, bowiem gdyby wówczas udało się połączyć wynalazcze i inżynierskie zdolności autora z możliwościami wykonawczymi i badawczymi owego Instytutu TBM, wówczas do dzisiaj "magnokrat" i "komora oscylacyjna" byłyby zapewne już zbudowane i efektywnie służyłyby Polsce, zaś autor prawdopodobnie pracowałby teraz nad zbudowaniem jeszcze doskonalszego wehikułu czasu.
       Druga bliska sukcesu inicjatywa autora aby służyć swemu krajowi pojawiła się kiedy w 2009 roku jedna z uczelni w Polsce zaoferowała autorowi zatrudnienie na stanowisku "profesora nadzwyczajnego" w inżynierii softwarowej. Niestety, polskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, które ma prawo odmówienia zgody na czyjeś zatrudnienie na stanowisku profesorskim, NIE wyraziło zgody na to zatrudnienie autora pod wymówką, że autor NIE posiada wykształcenia informatycznego. W swojej odmowie ministerstwo to przeoczyło jednak (lub celowo zignorowało) sporo faktów, przykładowo że kiedy autor studiował w latach 1964 do 1970, w Polsce NIE istniały jeszcze studia informatyczne, że doktorat autora był z pogranicza dzisiejszej informatyki oraz inżynierii mechanicznej (dotyczył bowiem tego co w dzisiejszych czasach nazywane jest m.in. "Computer Aided Design" oraz wersja "Finite Elements Method"), a także że poza Polską autor wykładał właśnie głównie informatykę na zachodnich uczelniach i że jedna pozycja odpowiednika "profesora nadzwyczajnego" oraz jedna pozycja odpowiednika "profesora zwyczajnego" jakie tam zajmował były właśnie w informatycznej specjalizacji "Software Engineering" - tj. "inżynierii softwarowej". (Sprawę tamtej odmowy pozwolenia polskiego ministerstwa na zatrudnienie autora w polskiej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego omawiam także w (5) z punktu #F3 strony o nazwie god_istnieje.htm oraz w punkcie #D3 strony o nazwie mozajski.htm.) Swoją drogą to ciekawe jak tacy oddani "przekleństwu wynalazców" Polacy wyobrażają sobie awans cywilizacyjny swego kraju, jeśli systematycznie "podcinają oni skrzydła" każdemu co bardziej twórczemu rodakowi.
       Jeśli więc czytelnik życzy sobie wysłać autorowi ewentualne uwagi, informacje, zdjęcia, opisy własnych przeżyć, itp., wówczas powinien pisać na adres emailowy podany na w/w punkcie #L3 strony internetowej o mnie (dr inż. Jan Pajak).


#J8. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

       Niniejsza strona dostępna jest także w formie broszurki oznaczanej symbolem [11], którą przygotowałem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uważanym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatów, jako że do niego normalnie wirusy się NIE doczepiają. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarówno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Ciągle ma ona też aktywne wszystkie swoje zielone linki. Stąd jeśli jest czytana z ekranu komputera podłączonego do internetu, wówczas po kliknięciu na owe linki otworzą się linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, ponieważ jej objętość jest około dwukrotnie wyższa niż objętość strony internetowej jakiej treść ona publikuje, ograniczenia pamięci na sporej liczbie darmowych serwerów jakie ja używam, NIE pozwalają aby ją na nich oferować (jeśli więc NIE załaduje się ona z niniejszego adresu, ponieważ NIE jest ona tu dostępna, wówczas należy kliknąć na któryś odmienny adres z Menu 3, poczym sprawdzić czy stamtąd juź się załaduje). Aby otworzyć ową broszurkę (lub/i załadować ją do własnego komputera), wystarczy albo kliknąć na następujący zielony link albo też z którejś totaliztycznej witryny otworzyć sobie plik nazywany tak jak w powyższym linku.
       Jeśli zaś czytelnik zechce też sprawdzić, czy jakaś inna totaliztyczna strona właśnie studiowana przez niego, też jest już dostępna w formie takiej PDF broszurki, wówczas powinien sprawdzić, czy wyszczególniona ona została w linkach z "części #B" strony o nazwie tekst_11.htm. Owe linki wskazują bowiem wszystkie totaliztyczne strony, które już zostały opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. Życzę przyjemnego czytania!


#J9. Copyrights © 2017 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2017 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English
click on the flag

(Jeśli preferujesz język angielski
kliknij na poniższą flagę)Data początku budowy tej strony internetowej: 17 maja 2016 roku.
Data jej najnowszego aktualizowania: 25 lutego 2017 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)
Moje przeprosiny ponieważ począwszy od 2016/6/15 nawaliła baza SQL na serwerze obsługującym liczniki odwiedzin z logiem totalizmu (takie jak powyższy). Stąd na wszystkich moich stronach liczniki te przestały naliczać wizytujących i NIE leży w moich możliwościach naprawienie tej sytuacji. Obecnie liczniki te wskazują więc jedynie liczby odwiedzin danych moich stron mające miejsce pomiędzy 1 stycznia i 15 czerwca 2016 roku (chyba że uda się naprawić ową SQL już po dacie ostatniego zaktualizowania tej strony).